Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Siluets kā pilsētbūvnieciskās kompozīcijas elements
Nosaukums angļu valodā Skyline as an Element of Urban Composition
Autors Kristīne Rudzīte
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs J. Briņķis
Recenzents Lekt. J. Pansovs
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir izpētīt silueta nozīmi pilsētas struktūrā. Apskatīt citu valstu piemērus un apzināt galvenos silueta izveides principus un ietekmi uz pilsētas vizuālā veidola un tēla radīšanu. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā veikta pilsētu vēsturisko siluetu attīstības analīze, apkopojot konkrētam laika posmam raksturīgas pilsētu siluetu īpašības. Otrā nodaļa ietver svarīgus teorētiskus aspektus, tiek pētīti pilsētas siluetu veidojošie faktori, telpiskās uztveres īpatnības, mūsdienu pilsētu siluetu attīstības tendences un problēmas. Trešajā nodaļā tiek analizēts Rīgas pilsētas siluets, apkopojot informāciju par Rīgas vēsturikā centra attīstību, esošo telpisko kompozīciju un plānoto darbību pilsētas silueta attīstībai nākotnē. Iegūtie rezultāti apkopo svarīgākās pilsētas silueta veidošanas un attīstības tendences sasniedzot bakalaura darbā izvirzīto mērķi. Bakalaura darba apjoms – 52 lpp., 55 attēli un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi pilsētas siluets; pilsētbūvnieciskā kompozīcija
Atslēgas vārdi angļu valodā city skyline; urban composition
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 21.01.2016 00:06:24