Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Kopienas dārzi pilsētvidē
Nosaukums angļu valodā Community Gardens in the Urban Environment
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs S. Treija
Recenzents Zin.asist. A. Koroļova
Anotācija Šis bakalaura darbs ir sistēmiski apkopots pētījums par kopienas dārzu specifiku un lomu pilsētas kontekstā. Šajā darbā tiek pētīti kopienas dārzu vēsturiskie, sociālie, tipoloģiskie, morfoloģiskie un ekoloģiskie aspekti mūsdienu pilsēttelpas kontekstā. Globālas urbanizācijas apstākļos, kad sabiedrība tiek arvien vairāk nošķirta no dabas un dabiskajiem procesiem, ir ļoti svarīgi uzturēt šo trauslo saikni ar dabu, ko sniedz kopienas dārzu kustība, kas vienlaicīgi nodrošina kvalitatīvāku pilsēttelpas izmantošanu. Šie apstākļi iezīmē bakalaura darba pētījuma aktualitāti, kurā tiek sistematizēta kopienas dārzu tipoloģija , to iekārtošanas un uzturēšanas galvenie labumi. Bakalaura darba ietvaros tika veikta arī sociāla aptauja, kurā tika noskaidrots sabiedrības viedoklis par kopienas dārzu lomu mūsdienu pilsēttelpā, kas iezīmēja galveno tendenci cilvēku attieksmē. Pozitīvs vērtējums tika saņemts galvenokārt no cilvēkiem, kas jau piedalās šajā kopienas dārzu kustībā un neitrāls no tiem, kas nepiedalās, kas nozīmē to, ka šai kustībai ir jānodrošina tālāka izpēte un popularizēšana.
Atslēgas vārdi kopienas darzi, lauksaimnieciba pilseta
Atslēgas vārdi angļu valodā agriculture urbain, community gardens
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2016 17:10:57