Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Arhitekta darba instrumenti 21. gs.
Nosaukums angļu valodā Architect's Tools in the 21st Century
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs U. Bratuškins
Recenzents Lekt. M. Zemītis
Anotācija Arhitekts ir profesija, kas mēģina iedziļināties, atklāt un saprast jaunas iespējas apkārtējās vides sakārtošanā. Viņš ir atbildīgs par kvalitatīvu ēku un inženierbūvju projektēšanu, kā arī autoruzraudzību, pilsētplānošanu, interjera un dizaina izstrādēm. Lai sasniegtu augstu un visaptverošu profesionalitātes līmeni savā lauciņā, ir jāspēj izvērtēt un izvēlēties piemērotāko darba instrumentu attiecīgās darbības veikšanai ikkatrā projekta stadijā. Arhitekta misija ir uzklausīt apkārtni ar savu zināšanu un sajūtu kopumu, mēģināt un spēt piedāvāt risinājumus to transformēt. Bakalaura darbā “Arhitekta darba instrumenti 21. gadsimtā” tiek aplūkoti arhitektam iespējamie darba instrumenti, lai sniegtu padziļinātāku izpratni par nepieciešamajiem resursiem dažādu grafisko materiālu izstrādei. Mūsdienās plašā un straujā informācijas tehnoloģiju attīstība ir reizē atvērusi un sarežģījusi arhitekta izvēli. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tajā ir pētīti un salīdzināti 21.gs darba līdzekļi arhitektam un to nozīme projektēšanā, vispareizāko lēmumu pieņemšanā. Darba rezultātā ir izvērtējams pienesums katram no tiem jaunradītās telpas kvalitātē. Ir apkopots un izanalizēts arhitektam pieejamais darba instrumentu klāsts, izveidots un klasificēts grafiskais materiāls arhitektūras projektam, veiktas intervijas ar 3 praktizējošiem arhitektiem un 2 arhitekta nozarei saistītu profesiju pārstāvjiem, veikta socioloģiskā aptauja, kuras 68 respondentu (topošo arhitektu) atbildes ņemtas vērā izdarot pētījuma secinājumus. Pamatojoties uz visā darbā iekļauto informāciju par visvairāk praktizēto grafiskās informācijas attēlošanas paņēmienu var uzskatīt 3D modeli, izdrukas un arhitektūras maketu. Tie ir paņēmieni, kas ir pastāvējuši jau daudzus gadus. Taču tiek novērota tendence, ka drīz pie visvairāk praksē izmantotajiem darba rīkiem pievienosies vizualizāciju renderēšana, BIM (Building Information Management) izmantošana projektēšanā un virtuālās realitātes (VR) ienākšana arhitektūras lauciņā. Bakalaura darbs sastāv no 121 lapaspusēm, 82 attēliem, 12 grafikiem, 18 tabulām, 6 pielikumiem un 108 izmantotajiem literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi Arhitekta darba instrumenti, 3D projektēšana, 21.gadsimts un digitalizācija, virtuālā realitāte, VR 3D brilles, paplašinātā realitāte, BIM.
Atslēgas vārdi angļu valodā Architecture design tools, 3D, 21st century and digitization, virtual reality, VR 3D glasses, extended reality, BIM.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2016 16:03:52