Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Rīgas zaļo publisko telpu attīstības iespējas
Nosaukums angļu valodā Development of Green Urban Spaces in Riga
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs I. Miķelsone
Recenzents Zin.asist. A. Koroļova
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas 4.kursa studenta Roberta Kravčenko bakalaura darbs ,,Rīgas zaļās publiskās telpas attīstības iespējas” sastāv no teorētiskās daļas un studiju projekta ,, Housing Diversity” grafiskās daļas, kurā tika izstrādāts teritorijas attīstības priekšlikums ,,World Expo 2017” norises vietai Astanā, Kazahstanā. Bakalaura darba teorētiskās daļas mērķis ir atrast un saprast, kāda veida attīstības iespējas var būt zaļajām publiskajām telpām Rīgā, palīdzot pilnveidot esošo pilsētas zaļo ainavu un uzlabot pilsētas dzīves kvalitāti. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: Iepazīties un analizēt Rīgas zaļās publiskās telpas attīstības vēsturi, dodot labāku priekšstatu par iespējamajiem veidiem kā veikt plānojumu Rīgā un kādus augus izvēlēties. Apskatīt Rīgas centrālajā daļā sastopamos zaļās publiskās telpas veidus, sākot no lielākajiem un beidzot ar mazākajiem. Saprast pamatelementus un principus ainavas arhitektūrā. Apskatīt ārzemju piemērus, kas var ietekmēt darba mērķi un rast iedvesmu jauniem projektiem. Bakalaura darbā, izpētot Rīgas plānojumu, esošās Rīgas zaļās publiskās telpas, zaļo publisko telpu ainavas principus un ārvalstu inovācijas zaļo publisko telpu attīstībā un izveidošanā pilsētvidē, tika secinātas vietas un plānojumi, pēc kuriem var tikt pārbūvētas, atjaunotas un izveidotas Rīgā zaļās publiskās telpas. Bakalaura darbs sastāv no ievada, terminu nodaļas, 5 galvenajām nodaļām ar apakšnodaļām, secinājumiem, literatūras saraksta. Darba pielikumā pievienots studiju projekta grafiskā daļas samazinājums A3 formātā. Bakalaura darbs sastāv no 67 lappusēm, 9 shēmām, 5 kartēm, 2 tabulām, pielikumā 4 projekta lappuses un 30 izmantotās informācijas avotu vienības.
Atslēgas vārdi Zaļā publiskā telpa, zaļā ainava, Rīgas pilsētas plānojums, iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā Green public space, green landscape, Riga City Planning, opportunity
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2016 16:03:28