Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Daugavas areāla ietekme Rīgas centra arhitektoniski telpiskās vides attīstībā
Nosaukums angļu valodā The Impact of the River Daugava on Riga City Centre's Architecturally Spatial Development
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs J. Briņķis
Recenzents Dokt. D. Bērziņa
Anotācija Bakalaura darbā tiek apskatīts Rīgas centra Daugavas areāls, tā nozīme Rīgas centra publiskās ārtelpas attīstībā, kā arī tā pilnveidošana, ievērojot ilgtspējīgas vides veidošanas aspektus. Aplūkoti arhitektoniski telpiskās plānošanas instrumenti, kuri dod vadlīnijas, kā radīt kvalitatīvu un pilnvērtīgu pilsētas publisko ārtelpu, izmantojot tajā esošo ūdensmalas potenciālu. Darbā tiek pētīta ūdensmalas arhitektoniski telpiskā attīstība, kā arī apskatīs kā vēsturiski tā ir veidojusies. Apskatīti ārzemju piemēri (Kopenhāgenā, Toronto) ūdensmalu labiekārtošanā, kā arī Latvijas mēroga ūdensmalu izmantošanas piemēri Spīķeru promenāde, Ķengaraga promenāde). Šo piemēru analīze sniedz atziņas, pēc kurām var vadīties, domājot ne tikai par funkcionālo ūdensmalas struktūru, bet arī par estētisko kvalitāti. Lai sniegtu ieteikumus Rīgas Centra Daugavas ūdensmalas publiskās ārtelpas attīstībai, darbā tika noteikti esošās situācijas galvenie trūkumi Rīgas centra Daugavas areāla struktūrā.
Atslēgas vārdi Daugavas areāls, publiskā ārtelpa, ilgtspējīga pilsētvide
Atslēgas vārdi angļu valodā Daugava areāls, public outdoor space, sustainable urban area
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2016 15:56:51