Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Finansējuma piesaistes stratēģija SIA “Green Line Services” attīstībai"
Nosaukums angļu valodā "Funding Strategy for Development of “Green Line Services” Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.sc.ing. Tālis Laizāns
Recenzents Dr.oec. Nataļja Lāce, profesore
Anotācija Maģistra darba rakstīts latviešu valodā, to veido, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 120. lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 15 tabulas, 7 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 33 avoti latviešu, 6 angļu, 1 vācu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt iespējamos alternatīvā finansējuma piesaistes iespējamos risinājumus, kas pieejami maziem un vidējiem komercuzņēmumiem, lai nodrošinātu to attīstības stratēģijas īstenošanu un piedāvāt šādu finansējuma ieguves variantu SIA „Green line services”. Pirmajā darba daļā aprakstīts komercdarbības finansēšanas jēdziens un uzņēmējdarbības finansēšanas iespējas atšķirīgos uzņēmuma dzīves ciklos. Apskatīta tiek arī finanšu vadība un plānošana. Pirmajā daļā tiek uzskatītie iespējamie finansējuma avoti. Otrajā darba daļā tiek veikta analīze pētāmajam uzņēmumam. Apskatīts uzņēmums un tā struktūra, analizēti konkurenti. Kā arī tiek veikta bilances analīze. Otrajā daļā autors pēta investīciju projektu novērtēšanas metodes un pielietojumus. Trešajā darba daļā autors veic naudas plūsmas analīzi un izskata investīcijas projekta lietderību un finansiālos ieguvumus. Kā arī izvērtē vai finansējuma piesaiste ir lietderīga. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Secinājumi: - GLS uzņēmuma plānos ietilpst attīstīt nomas pakalpojumus, kur ieņēmumi un EBITDA ir augstāka, kā vienkārši sniedzot mazgāšanas pakalpojumus. - Pilnvērtīgai mazgātavai nepieciešams abu tehnoloģiju iekārtas gan tuneļa-tipa, gan profesionālās veļas mašīnas, tādejādi nodrošinot gan kvalitāti, gan izmaksu samazinājumu. Priekšlikumi: - Pievienot jaunus pakalpojumus, veicinot uzņēmumu konkurētspēju. - Integrēt dziļāk uzņēmumus, tādejādi samazinot izmaksu posteņus, piemēram, transporta un grāmatvedības izmaksas. - Palielināt naudas aprites ātrumu, atgūstot parādus no debitoriem, tādejādi iegūstot apgrozāmos līdzekļus.
Atslēgas vārdi investīciju piesaistes, ne-banku kreditēšana, alternatīvais finansējums
Atslēgas vārdi angļu valodā fundraising, alternative venture capital, non bank financing
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2016 15:31:02