Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Publiskās ārtelpas izmantošanas sezonalitāte Rīgā
Nosaukums angļu valodā Seasonality Usage of Public Outdoor Space in Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs U. Bratuškins
Recenzents Arh. I. Bērziņa
Anotācija Bakalaura darbā „Publiskās ārtelpas izmantošanas sezonalitāte Rīgā” tiek aplūkota pilsētas publiskās ārtelpas piemērotība izmantošanai dažādās gada sezonās. Rīgas klimatam raksturīgas četras sezonas, katra ar savām individuālajām iezīmēm un saviem izaicinājumiem. Rīdzinieks ir spiests pielāgoties laikapstākļu izmaiņām gada laikā, lai pelēkajā un tumšajā ziemas periodā sabiedriskā dzīve pilsētā neapstātos. Nepieciešams veidot arī tādu pilsētvidi, kas būtu piemērota visu sezonu piedāvātajiem laikapstākļiem. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām, tajā apkopota informācija par Rīgas klimatu, pētīti cilvēka komforta nodrošināšanai nepieciešamie nosacījumi balstoties uz Rīgas klimata iezīmēm un publiskās ārtelpas sezonālās kvalitātes uzlabošanas veidi. Darba mērķis ir apkopot principus, kurus ievērojot, laukumiem pilsētvidē tiktu nodrošināts izmantošanas intensitātes pieaugums gada griezumā. Mērķa sasniegšanai tika izpētīti publiskās ārtelpas sezonālās kvalitātes uzlabošanas veidi un veikta socioloģiska aptauja. Bakalaura darbs sastāv no 69 lapaspusēm, 12 grafikiem, 6 attēliem, 3 shēmām, 1 tabulu, 6 pielikumiem un 38 izmantotajiem informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Rīgas publiskā ārtelpa, sezonalitāte, laukumi pilsētvidē.
Atslēgas vārdi angļu valodā Riga's public outdoor space, seasonality, urban squares.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2016 14:52:02