Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Īslaicīguma paradigma pilsētvides attīstības procesos
Nosaukums angļu valodā Temporary Use Paradigm in Urban Development Process
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs E. Bērziņš
Recenzents Lekt. D. Kalvāne
Anotācija Šobrīd pasaulē notiek strauji sociālekonomiski procesi, kas saistīti ar urbanizācijas līmeņa pieaugumu, globālo ekonomisko krīzi un tās izraisītajām sekām, kā arī sociālā aspekta nozīmīguma apzināšanos. Tradicionālās pilsētplānošanas metodes nespēj atrisināt pilsētvidē radušās problēmas, tādēļ tiek meklētas alternatīvas iespējas un stratēģijas šo problēmu risinājumam. Līdz ar šiem procesiem pilsētvidē, ir mainījusies arī arhitekta un pilsētplānotāja loma, kas nu liek profesionāļiem ātri un gudri reaģēt uz radušos pieprasījumu un rast savu lomu šajā procesā. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas 4. kursa studentes Elīzas Anetes Kaužēnas bakalaura darbs ir „Īslaicīguma paradigma pilsētvides procesos”. Paradigma ir noteikts uztveres un domāšanas modelis, pasaules redzējums, kam par pamatu tiek ņemti teorētiski pieņēmumi. Paradigmas nosaukšanai vārdā ir zīmola efekts. Dodot vārdu un attiecīgi arī valodu kopīgiem pasaules uzskatiem, mēs palīdzam līdzīgi domājošiem indivīdiem un to grupām atpazīt vienam otru, tikties un sadarboties krietni vien efektīvāk. Bakalaura darba mērķis ir definēt īslaicīguma paradigmas būtību un tā ietekmi pilsētas publiskās telpas veidošanā, izpētīt īslaicīguma kā konceptuālas pieejas iespējamās metodes, klasifikatorus, kā arī analizēt Rīgā notiekošos procesus caur īslaicīguma paradigmas prizmu un secināt tās potenciālu. Rīgas pilsētas sociālie, ekonomiskie un vēsturiskie procesi ir atstājuši neskaitāmas tukšas ēkas kā arī neizmantotu telpu starp tām. Pēdējos gados ir novērojama šīs nedzīvās telpas aktivizēšana, izmantojot īslaicīgumu kā konceptuālu pieeju. Kā otrs nozīmīgs pilsētvides revitalizācijas instruments ir īslaicīgas iejaukšanās pilsētvidē, kas darbojas kā katalizators komūnu veidošanā un stiprināšanā, kā arī arhitektūra var būt kā īslaicīgs provokators, lai izgaismotu kādas konkrētas problēmas pilsētā. Sekojot šīm trijām izvirzītajām metodēm, darbā tika analizēti trīs Rīgas piemēri – Free Rīga aktivitātes, Labas vietas TALKA, kā arī pilsētvides instalācija “Mierīgi!”. Darbā šie procesi tika analizēti, balstoties uz iepriekš apskatītās klasifikācijas pamata, kā arī tika izvirzīta jauna analizēšanas metode, kur tika pētīta 65 notikumu telpiski vizuālā ietekme, sabiedrības iesaistes līmenis, saturiskā kvalitātē, kā arī iniciatīvas līmenis un sekas. Darba rezultātā tiek secināts, ka īslaicīguma paradigma ir aktuāla mūsdienu publiskās telpas procesos un tai ir potenciāls gan pasaules, gan Latvijas mērogā, kas Latvijas kontekstā nav pilnvērtīgi izmantots. Darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 71 lapaspuses, ieskaitot 32 attēlu, tam ir 3 pielikumi, un izmantoti 68 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi pilsētvide, īslaicīgums, paradigma, urbānisms
Atslēgas vārdi angļu valodā city, short-term use, paradigm, urbanism
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2016 14:44:24