Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Gaisa dārzi un to piemērotība Latvijas apstākļiem
Nosaukums angļu valodā Hanging Garden Sustainability in Latvia
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs M. Švēde
Recenzents Dokt. A. Viļuma
Anotācija Gaisa dārzus (tādus dārzus kas atrauti no zemes) var iedalīt divās lielās kategorijās – zaļajos jumtos un zaļajās sienās. Tie ir uz ēkas vai būves jumta vai pret tās sienu vai citu konstrukciju augoša veģetācija. Gaisa dārzu aizsākumi meklējami Babilonijā, kur tapis viens no 7 pasaules brīnumiem – Semiramīdas gaisa dārzi. Mūsdienās gaisa dārzi, cilvēku domāšanas veida maiņas un urbanizācijas rezultātā radušās vēlmes un vajadzības pēc zaļo struktūru tuvuma, kļuvuši ļoti populāri. Latvijā arvien vairāk jaunajos projektos tiek veidoti gaisa dārzi, kas bieži dzīvē netiek īstenoti. Dažādu iemeslu dēļ tie sabiedrības acīs iemantojuši lielu neuzticību un stereotipus. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt gaisa dārzu izveides tehnoloģiju un piemērotību Latvijas apstākļiem, ievērtējot klimatiskos apstākļus, pieejamo materiālu kvalitāti un citus apstākļus. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta gaisa dārzu attīstības vēsture Latvijā un pasaulē. Otrajā nodaļā analizēti dažādu gaisa dārzu izveides varianti un tehnoloģijas. Trešā nodaļa veltīta gaisa dārzu priekšrocībām un trūkumiem. Ceturtajā nodaļā tiek analizēta gaisa dārzu piemērotība Latvijas apstākļiem, apskatot gan realizēto projektu piemērus, gan izvērtējot dažādu apstākļu ietekmi, tajā skaitā būvniecības kvalitāti. Piektajā nodaļā apskatītas gaisa dārzu attīstības perspektīvas pasaules kontekstā un arī Latvijā. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas 4.kursa studentes Lauras Kozules bakalaura darbs sastāv no ievada, 5 analītiskajām daļām un secinājumiem. Darba pielikumā pievienota intervija, aptaujas rezultāti, fotogrāfijas un studiju projekta grafiskās daļas samazināti attēli A3 formātā. Bakalaura darbs sastāv no 53 lpp., 25 attēliem un 9 pielikumiem. Darba veidošanas procesā tika izmantoti 58 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Gaisa dārzi, zaļie jumti, zaļās sienas, velēnu jumti
Atslēgas vārdi angļu valodā Hanging gardens, green roof, green wall, sod roof, turf roof, living wall, green facade
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2016 13:35:39