Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Industriālā mantojuma integrēšana mūsdienu arhitektūrā
Nosaukums angļu valodā Integration of Industrial Heritage into Contemporary Architecture
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs S. Treija
Recenzents Doc. I. Dirveiks
Anotācija Bakalaura darba “Industriālā mantojuma integrēšana mūsdienu arhitektūrā” mērķis ir definēt paņēmienus, ar kuru palīdzību industriālās ēkas pielāgot aktīvai izmantošanai mūsdienās, sabiedrisko ēku funkcijas pildīšanai. Kā galvenā problēma izvirzīta industriālā mantojuma milzīgo apmēru un kubatūras nepiemērotība citai funkcijai. Lai sasniegtu mērķi 1.nodaļā apkopota informācija par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi mūsdienu sabiedrībā, arhitektūrā un pilsētvidē. Apkopotas vadlīnijas, kuras veicina industriālā mantojuma dokumentēšanu, aizsargāšanu un saglabāšanu. 2.nodaļā sistematizēti paņēmieni, ar kuru palīdzību industriālās ēkas pārveido mūsdienu lietošanai. Apkopota un sistematizēta informācija par funkcijas un pārveides iespējām un daudzveidību, kā ēkas integrēt mūsdienu arhitektūrā. 3.nodaļā analizēta paņēmienu pielietošana arhitektūras projektēšanā, piemērojot to dažādām kultūras un mākslas būvēm pasaulē un Latvijā. Bakalaura darba secinājumos, balstoties uz apkopoto informāciju un analīzi, tiek izcelti nozīmīgākie paņēmieni, kas sekmētu industriālā mantojuma integrēšanu mūsdienu arhitektūrā un atgrieztu industriālā mantojuma ēkas aktīvai izmantošanai mūsdienās. Rīgas tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Agneses Mālnieces bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs (3) galvenajām nodaļām, deviņām (9) apakšnodaļām, secinājumiem. 57 lappusēm, 53 attēliem, 7 tabulām, 43 izmantotajiem avotiem, pielikumiem.
Atslēgas vārdi Industriālā mantojuma ilgtspējīga izmantošana mūsdienās, industriālā mantojuma pielāgošana mūsdienu vajadzībām, industriālā mantojuma integrēšana mūsdienu arhitektūrā
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainability of industrial heritage, adaption of industrial heritage to neoteric needs, integration of industrial heritage into contemporary architecture
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2016 11:42:39