Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Sabiedrības iesaiste publiskās vides veidošanā
Nosaukums angļu valodā Public Participation in Public Space Development
Autors Krista Beļauniece
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs I. Rukmane-Poča
Recenzents Lekt. D. Kalvāne
Anotācija Sabiedrības līdzdalība ir demokrātijas iezīme un tā nodrošina, ka publiskās vides veidošanas gaitā tiks ņemtas vērā sabiedrības intereses un vajadzības, tādejādi nodrošinot, ka ar rezultātu būs apmierināta lielāka daļa vides lietotāju. Mūsdienās iedzīvotāju līdzdalības kļūst arvien aktuālāka, tāpēc svarīgi apzināt veidus kā to nodrošināt un padarīt efektīvu. Aktīva cilvēku iesaiste būvniecības, plānošanas un labiekārtojuma jautājumos var kalpot ne tikai kā vidi uzlabojošs instruments, bet arī veicināt sociāli nozīmīgus procesus kā arī sabiedrības pilsoniskās apziņas un piederības sajūtas veidošanos. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 4.kursa studentes Kristas Beļaunieces bakalaura darba mērķis ir, balstoties uz teorijas un Latvijā realizēto sabiedrības līdzdalības piemēru analīzi, apzināt kā tā spēj piedalīties vides veidošanā. Bakalaura darbs sastāv no trim nodaļām, tajās pētītas sabiedrības līdzdalības koncepta attīstības vēsture, tās formas, process un izpausmes Latvijā, vēsturiskā un mūsdienu kontekstā. 1.nodaļā, balstoties uz literatūras analīzi, tiek raksturota sabiedrības līdzdalība un vispārīgi aprakstīts līdzdalības process – tās pirmsākumi, attīstība, kā arī pamatvērtības un mērķi. 2.nodaļā tiek pētītas Latvijā realizētas līdzdalības formas, to iedalījums un raksturojums normatīvajos aktos. 3.nodaļā pētīta sabiedrības līdzdalības koncepta vēsturiskā attīstība Latvijā. Kā arī analizēti 9 dažādi līdzdalības formu piemēri Latvijā, kas realizēti pēdējo piecu gadu laikā, iekļaujot līdzdalības mērķi, gaitas aprakstu un tās rezultātu. Darba rezultātā tiek secināts, ka svarīgi ir radīt nepieciešamos apstākļus un sniegt vajadzīgo atbalstu lai sabiedrības līdzdalība būtu iespējama. Apzinot Latvijā dažus no realizētajiem pēdējo gadu formālās un neformālās līdzdalības piemēriem, tiek secināts, ka iedzīvotāju iesaiste ir iespējama un tās rezultāts -veiksmīgs. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no 42 lappusēm, ieskaitot 23 attēlus un 1 pielikumu. Bakalaura darbam ir 63 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi arhitektūra, sabiedrība, līdzdalība, Latvija, publiskā vide
Atslēgas vārdi angļu valodā architecture, society, public, participation, Latvia, public space
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2016 04:30:10