Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Dzelzceļa transports
Nosaukums B tipa kapitālais remonts Daugavpils pasažieru stacijas pieņemšanas-nosūtīšanas ceļā
Nosaukums angļu valodā Type B overhaul of receiving-departure tracks at Daugavpils passenger station
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs N.Ivaškovska
Recenzents VAS "Latvijas dzelzceļš", Ceļu distances Latgales reģiona tehniskās daļas vadītājs Valerījs Samburs
Anotācija Diplomdarba tēma – „B tipa kapitālais remonts Daugavpils pasažieru stacijas pieņemšanas-nosūtīšanas ceļā”. Darbā parādīts tehnoloģiskā procesa apraksts pa dienām, kā arī ir aprakstīta sliežu ceļa pamatelementu konstrukcija un izmantotās sliežu ceļu mašīnas un mehanizētais sliežu ceļu remontinstruments. Aprakstīts lietotā dzelzsbetona režģa nomaiņas tehnoloģiskais process ar sliežlicēja celtņa UK-25 izmantošanu. Norādīts šī procesa darba apjoms cilvēkstundās. Aprakstīts darbu pieņemšanas plāns pēc to izpildes un drošības tehnika darbu izpildes laikā. .. Diplomdarba izstrādes laikā tika izmantoti 10 mācību literatūras avoti, publikācijas dzelzceļa žurnālos, internets un koncerna tehnoloģiskie procesi. Darbs satur 65 lapas, 13 tabulas, 11 attēlus, 9 fotogrāfijas. Izpildīti 4 rasējumi: Daugavpils-pasažieru stacijas shēma, ceļa profils pirms kapitālā remonta, ceļa profils pēc kapitālā remonta un diennakts darba grafiks pa stundām.
Atslēgas vārdi B tipa kapitālais remonts Daugavpils pasažieru stacijas pieņemšanas-nosūtīšanas ceļā
Atslēgas vārdi angļu valodā Type B capital repairs on the Daugavpils-passenger station acception-dispatch railway
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2016 08:47:48