Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Ugunsgrēka prevencijas pasākumu efektivitātes paaugstināšana, pielietojot nekustāmā īpašuma apdrošināšanu
Nosaukums angļu valodā Fire Prevention Measures Increasing the Efficiency of the use of Property Insurance
Autors Alvis Romāns
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs J.Malahova
Recenzents A.Babra
Anotācija Diplomprojekta nosaukums: Ugunsgrēka prevencijas pasākumu efektivitātes paaugstināšana, pielietojot nekustamā īpašuma apdrošināšanu. Diplomprojekta mērķis - izstrādāt priekšlikumus ugunsgrēku skaita un bojā gājušo skaita samazināšanai dzīvojamajā sektorā, pilnveidot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un apdrošināšanas kompāniju kopīgi īstenojamos preventīvos pasākumus. Diplomprojekts sastāv no analītiskās daļas, teorētiskās daļas un praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Kopējais diplomprojekta lapu skaits ir 64. lpp. Diplomprojektā ir apkopota un analizēta ugunsgrēku statistika par dzīvojamo sektoru, tajā bojāgājušajiem, cietušajiem un izglābtajiem laika posmā no 2011.gada līdz 2015.gadam. Apkopota statistika par iespējamajiem ugunsgrēka iemesliem valstī 2013-2014.gadam, lai atspoguļotu problēmas aktualitāti. Veikts ugunsgrēku iedalījums pa sektoriem no 2011.gada līdz 2015.gadam, kas parāda dzīvojamā sektora problemātisko stāvokli uz kopējā ugunsgrēku fona. Apkopota apdrošināšanu normējošā normatīvā bāze un veikta analīze, lai noskaidrotu kas ir minēts par ugunsdrošību, vai būtu iespēja ar to saistīt. Veikts salīdzinājums piecām dažādām apdrošināšanas firmām un to apdrošināšanas līgumiem, vērtēts uguns risks, kas ir aprakstīts piedāvātajos līgumos privātpersonām. Tika apkopoti apdrošināšanas kritēriji, ko ņem vērā apdrošinātāju kompānijas, aprēķinot apdrošināšanas polises cenu, veicot privātmājas vai dzīvokļa apdrošināšanu. Veikta analīze par apdrošināšanas kompāniju parakstīto prēmiju un izmaksāto atlīdzību dinamiku no 2012. - 2015. gadam Latvijā un ārvalstīs. Izmantojot ārzemju apdrošinātāju kompāniju mājaslapas, tika apkopoti apdrošināšanas kritēriji, kas tiek piemēroti Eiropas valstīs kā Vācija, Anglija, Norvēģija. Izstrādāta aptauja ar mērķi noskaidrot respondentu attieksmi pret ugunsdrošību un noskaidrot, kāda daļa respondentu izmanto apdrošināšanas kompāniju pakalpojums un apdrošina savu mājokli vai plāno to darīt. Aptaujātas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas, kas veic ugunsdrošības uzraudzību ikdienā, tiem tika piedāvāti kritēriji, kas rada ugunsgrēka risku, veikts vērtējumu apkopojums, un ievietoti rezultāti tabulās, ko apdrošināšanas kompānijas var izmantot ikdienas darbā, lai mazinātu ugunsgrēku skaitu dzīvojamajā sektorā, pielietojot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu kritēriju vērtējumus. Darbs sastāv no 64 lapām, 27 attēliem, 9 tabulām un 21 izmantotās literatūras avots. Izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, kā apdrošināšanu saistīt ar ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanu dzīvojamajā sektorā.
Atslēgas vārdi Ugunsgrēka prevencijas pasākumu efektivitātes paaugstināšana, pielietojot nekustamā īpašuma apdrošināšanu
Atslēgas vārdi angļu valodā Fire prevention measures increasing the efficiency of the use of property insurance
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2016 18:59:26