Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Zaļo Tehnoloģiju Inkubatora biznesa modeļa pilnveidošana"
Nosaukums angļu valodā "Development of Business Model for Green Technology Incubator"
Autors Evita Grūbe
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Mg.oec. Lauma Muižniece
Recenzents MBA Matīss Neimanis
Anotācija Grūbe E. „Zaļo Tehnoloģiju inkubatora SIA „ Green Industry Innovation Center” biznesa modeļa pilnveidošana: Maģistra darbs / E.Grūbe, L.Muižniece. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „ Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2016. - 116 lp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 116 lp., tajā iekļauti 14 attēli, 9 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 50 avoti latviešu, 44 angļu valodā. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt SIA „Green Industry Innovation” (turpmāk – GIIC) darbības rezultātus attiecībā uz tā izvirzītajiem mērķiem, tai skaitā GIIC spēju sasniegt savu ilgtermiņā nosprausto mērķi pēc 2017.gada 30.aprīļa, kad GIIC finanšu atbalsts no Norvēģijas finanšu instrumenta tiks pārtraukts. Pirmajā darba daļā autore analizēja informāciju un pētījumus par biznesa inkubatoriem un biznesa modeļiem. Iegūtā informācija tiks tālāk izmantota, lai analizētu biznesa inkubatoru darbību Latvijā, tai skaitā, arī GIIC ieviestā zaļo tehnoloģiju inkubatora darbību. Otrajā darba daļā autore pētīja un analizēja biznesa inkubatorus Latvijā, kā arī atsaucās uz pieredzi inkubatorā StartupLab (Norvēģija) un kopīgas strādāšanas vietu MESH (Norvēģija). Trešajā darba daļā autore izvērtēja un sniedza vairākas iespējamās alternatīvas GIIC biznesa modeļa pilnveidošanai. Autores nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi GIIC biznesa modeļa pilnveidošanai: Secinājumi un priekšlikumi: 1) Komersanta mērķis ir veikt saimniecisko darbību, lai gūtu peļņu. GIIC ir jāmeklē iespēja gūt peļņu un tālākai tā pastāvēšanai ir jāmeklē sadarbības partneri, jāsniedz maksas pakalpojumi un/vai jāpiesaista daļējs valsts atbalsts, jo 100% valsts atbalsta gadījumā GIIC nevar veikt saimniecisko darbību, lai gūtu peļņu. 2) Veiksmīga biznesa inkubatora priekšrocība ir spēcīgs zīmols un pozitīva darījumu plūsma. GIIC tālākās darbības attīstīšanai, nepieciešams izveidot spēcīgu zīmolu un tas veidojas ar veiksmīgu biznesa ideju attīstīšanu un nokļūšanu tirgū. 3) Veiksmīga biznesa inkubatora ietekmējošie faktori: 1) spēcīga, motivēta inkubatora vadība, 2) pieredzējuši mentori; 3) veiksmīgu un potenciālu biznesa ideju atlase.
Atslēgas vārdi Biznesa inkubators, biznesa modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Business incubator, business model
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2016 18:55:34