Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Ugunsdrošība autoservisos, problēmas un risinājumi
Nosaukums angļu valodā Fire Safety in Car Service, Problems and Solutions
Autors Ligita Avsjukova
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs R.Kudlis
Recenzents A.Babra
Anotācija Ugunsdrošība autoservisos, problēmas un risinājumi. Autors 2. kursa studente Ligita Lune, darba vadītājs VUGD ZRB vecākais inspektors Raimonds Kudlis. Darbā analizēts – ugunsdrošības stāvoklis Latvijas autoservisos, galvenās problēmas un risinājumi. Darba mērķis – izvērtēt Latvijas autoservisu atbilstību ugunsdrošības prasībām un izstrādāt informatīvo materiālu. Lai īstenotu kvalifikācijas darbā izvirzīto mērķi, veicami sekojoši uzdevumi: 1. Izpētīt normatīvos dokumentus, kas nosaka ugunsdrošības prasības autoservisos; 2. Apkopot statistikas datus par Latvijas autoservisu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām; 3. Apkopot un analizēt statistiku par ugunsgrēkiem Latvijas autoservisos; 4. Analizēt un apkopot ugunsdrošības prasības, kas jāievēro autoservisiem; 5. Izstrādāt informatīvo materiālu autoservisiem; 6. Apkopot darba gaitā gūtos secinājumus un izteikt priekšlikumus. Darbs sastāv no 45 lapām, 20 attēliem, 3 tabulām un 10 izmantotās literatūras avotiem. Nodaļu īss izklāsts: Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām un 15 apakšnodaļām. Nodaļās un apakšnodaļās ir izpētīti normatīvie dokumenti, ugunsgrēku statistika autoservisos, ugunsdrošības stāvoklis Latvijas autoservisos, kā arī prasības, kas jāievero šīs nozares objektos, izstrādāts informatīvais materiāls. Darbā secināts: Ugunsdrošības stāvoklis Latvijas autoservisos nav atbilstošs spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; Ugunsgrēku skaits Latvijas autoservisos ir paaugstinājies kopš 2010. gada par 75%; Autoservisos 62% gadījumu nav veikti elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi, kas ir būtiskākais pārkāpums; Autoservisu nozarē nav pieiejami informatīvie materiāli ugunsdrošības jomā.
Atslēgas vārdi Ugunsdrošības prasības autoservisos
Atslēgas vārdi angļu valodā Fire safety requirements in car services
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2016 11:54:20