Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Evakuācija ugunsgrēka gadījumā publiskās ēkās, analīze un risinājumi
Nosaukums angļu valodā Evacuation in Case of Fire in Public Buildings: Analysis and Solutions
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs V.Jemeļjanovs
Recenzents I.Ponomarjovs
Anotācija Diplomprojekta nosaukums “Evakuācija ugunsgrēka gadījumā publiskās ēkās, analīze un risinājumi”. Tēmas aktualitāte saistīta ar cilvēku drošību, projektējot ēkas, ugunsdrošību prasību ievērošanu un cilvēku pamatzināšanām evakuācijas laikā, kas praktiski tiek sniegtas nepilnīgi praktisko nodarbību laikā. Diplomprojekta mērķis: apzināt un pilnveidot drošu evakuāciju un praktiskās nodarbības saskaņā ar rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā. Lai sasniegtu diplomprojektā izvirzīto mērķi, diplomprojekta autors izvirzīja šādus uzdevumus: 1. izskatīt normatīvajos aktos noteiktās prasības cilvēku evakuācijai; 2. analizēt evakuācijas problēmas modelējot notikumus; 3. izanalizējot cilvēku uzvedības īpatnības apdraudējuma gadījumā; 4. raksturot praktisko nodarbību nepieciešamību; 5. izstrādāt metodiskos ieteikumus praktisko nodarbību uzlabošanai. Hipotēze: pie cilvēku evakuācijas pieaugot panikai, cilvēku uzvedības īpatnības un pamatzināšanu izmantošana drošai evakuācijai ļaus samazināt iespējamos apdraudējumus cilvēku dzīvībai, veselībai un veikt pilnveidotākas personāla praktisko nodarbību apmācības pie cilvēku evakuācijas. Diplomprojektā veiktie pētījumi un izstrādātais materiāls var tikt izmantots objektu personālu praktisko nodarbību apmācības pilnveidošanai. Diplomprojekta autors apkopos informāciju par normatīvajos aktos noteiktajām evakuācijas prasībām. Diplomprojektā tiks raksturots evakuācijas laika aprēķins, cilvēku uzvedības īpatnības, veikta evakuācijas modelēšana un izstrādāts metodiskais ieteikums praktisko nodarbību pilnveidošanai objektos. Diplomprojekta saturs 51 lapas, 3 tabulas, 21 attēlus un pielikumu.
Atslēgas vārdi Evakuācija ugunsgrēka gadījumā publiskās ēkās, analīze un risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Evacuation in Case of Fire in Public Buildings: Analysis and Solutions
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2016 09:58:19