Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Autostāvvietu un stāvlaukumu ērtības līmenis, Latvijā pieņemto parametru izpēte” („Transporta infrastruktūras izbūve Kokneses prospektā 1a, Rīgā”)
Nosaukums angļu valodā „Level of Service of Parking Places and Parking Lots, Analysis of Adopted Parameters in Latvia” („Construction of Transport Infrastructrure in Kokneses Avenue 1a in Riga”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs J.Bidzāns
Recenzents I.Veļikanova
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Autostāvvietu un stāvlaukumu ērtības līmenis, Latvijā pieņemto parametru izpēte”. Tēma izvēlēta ņemot vērā laika gaitā augošās cilvēku prasības pēc ērtībām, tajā skaitā pēc transportlīdzekļa vadītāja ērtībām. Apskatītas transportlīdzekļa vadītāja ērtības vadot transportlīdzekli stāvlaukuma teritorijā, novietojot to stāvvietā, kā arī veicot iekāpšanu un izkāpšanu no transportlīdzekļa. Šajā darbā tiek apskatītas izstrādātās stāvlaukumu un stāvvietu ērtības līmeņa noteikšanas metodikas Amerikas Savienotajās valstīs un Šveicē. Atbilstoši apskatītajām metodikām tiek noteikts stāvlaukumu un stāvvietu ērtības līmenis Latvijā, izrietot no LVS 190- 7:2002 “Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi”. Inženierprojekta tēma ir „Transporta infrastruktūras izbūve Kokneses prospektā 1a, Rīgā”. Apskatāmajā teritorijā, perspektīvā, plānota dzīvojamo namu apbūves izveidošana, tā kā esoša ielu tīkla projektējamā teritorijā nav, inženierprojekta ietvaros izstrādāts teritorijas ielu tīkla būvprojekts. Būvprojekta ietvaros savstarpēji tika salīdzinātas betona bruģakmens un asfaltbetona segas konstrukcijas, kā arī ielas elementu izvietojums sarkano līniju robežās. Būvprojekts sastāv no 6 dzīvojamās zonas ielu vai to posmu tehnisko risinājumu izstrādes, ar kopējo garumu 2320m. Darba ietvaros izstrādāti neregulējamu vienlīmeņa ceļa mezglu risinājumi, 1 krustojuma luksoforobjekta risinājumi, kā arī tramvaja pieturvietas tehniskie risinājumi. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) sastāv no 136 lapām. Bakalaura darba daļa sastāv no 49 lapām, inženierprojekta daļa no 87 lapām, tajā skaitā skaidrojošā daļa uz 68 lapām, 18 rasējumu lapas, 1 pielikums uz 1 lapas. Bakalaura darbā (ar inženierprojektu) iekļauti 17 attēli, 36 tabulas un 19 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Stāvvietas, stāvlaukumi, ērtības līmenis
Atslēgas vārdi angļu valodā Parking place, parking lot, level of service
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2016 09:19:52