Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Ugunsdzēsības aparātu apkopes un remonta jomas izpēte un mācību metodikas izstrāde
Nosaukums angļu valodā Fire Extinguisher Maintenance and Repair Areas of Research and Teaching Methodology Development
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs J.Vaivods
Recenzents G.Kiseļovs
Anotācija Diplomprojekta nosaukums ir „Ugunsdzēsības aparātu apkopes un remonta jomas izpēte un mācību metodikas izstrāde”. Diplomdarbu izstrādāja Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Darba un civilās aizsardzības institūta 3.kursa students, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Iepirkumu un nodrošinājuma pārvaldes Nodrošinājuma stratēģijas nodaļas vecākais inspektors, majors Žanis Ilsters. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt priekšlikumus mācību metodikai ugunsdzēsības aparātu apkopes un remonta jomā to ieviešanai regulējošos normatīvajos aktos. Mērķa vieglākai sasniegšanai izvirzīju šādus uzdevumus: izpētīt ugunsdzēsības aparātu apriti Latvijas tirgū, lai būtu saprotamāka kopaina par situāciju, veikt ugunsdzēsības aparātu veidu apkopojumu, veikt ugunsdzēsības aparātu apkopes un remonta jomu spēkā esošo normatīvo aktu un standartu analīzi, identificēt trūkumus normatīvajos aktos par ugunsdzēsības aparātu apkopi un remontu, izanalizēt atsevišķu tuvāko ārzemju valstu pieredzi ugunsdzēsības aparātu apkopes jomā un veikt ieskatu kādā no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sniegt priekšlikumus normatīvo dokumentu pilnveidošanai, rast risinājumu labākai ugunsdzēsības aparātu apkopes un remonta jomas pārvaldīšanai un sniegt priekšlikumus mācību metodikas izstrādei. Veicot šos uzdevumus, tika izvirzīta autora hipotēze „Spēja pilnveidot ugunsdzēsības aparātu apkopes un remonta jomu, papildinot ar priekšlikumiem tālākai normatīvās bāzes pilnveidošanai”. Darbs sastāv no ievada, analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļas, secinājumiem, priekšlikumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Analītiskajā daļā veikta ugunsdzēsības aparātu tirgus aprites un uzraudzības analīze, atspoguļotas veiktās intervijas un izdarīti secinājumi un līdz ar to tiek izvirzītas galvenās pastāvošās problēmas. Teorētiskajā daļā tiek īsi apskatīta ugunsdzēsības aparātu attīstības vēsture, tiek veikts ieskats ugunsdzēsības aparātu veidos, uzbūvē un normatīvajos dokumentos, tiek pētīta ārzemju valstu pieredze par ugunsdzēsības aparātu apkopi un remontu. Praktiskajā daļā tiek risināti uzdevumi un izstrādāts mācību metodikas projekets par ugunsdzēsības aparātu apkopi un remontu, kurus var izmantot normatīvo aktu izstrādāšanai vai pilnveidošanai. Diplomprojekta pētīšanas metode ir pieejamās informācijas, materiālu un literatūras datu apkopošana – analītiskā pētīšanas metode. Diplomprojekta apjoms ar pielikumiem ir 87 lapas, kurās ir 3 nodaļas. Darbā ir 38 attēli un izmantoti kopumā 16 literatūras un izziņas avoti. Diplomprojekta darba beigās tika atspoguļoti galvenie darba secinājumi un ir izvirzīti konkrēti priekšlikumi.
Atslēgas vārdi ugunsdzēsības aparātu apkopes un remonta jomas pārvaldīšanai un sniegt priekšlikumus mācību metodikas izstrādei
Atslēgas vārdi angļu valodā fire extinguisher maintenance and repairs, which can be used in the laws and regulations for the development or improvement
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2016 08:33:44