Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Netradicionālo materiālu izmantošana ceļu būvniecībā Latvijā un pasaulē” („Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga-Liepāja ceļa posma rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „ Use of Unconventional Materials in Road Construction in Latvia and Around the World” („Reconstruction of Major State Road A9 Riga –Liepaja Section”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs J.Smirnovs
Recenzents O.Koemecs
Anotācija Izstrādātā bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma ir Netradicionālo materiālu izmantošana ceļu būvniecībā Latvijā un pasaulē (Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga – Liepāja rekonstrukcija). Mūsdienās ceļu būvniecībā dominē dabas minerālmateriālu izmantošana, bet šo dabas resursu daudzums lēnām izsīkst, turpretī atkritumu poligonos un noliktavās tiek uzkrāts milzīgs daudzums dažādu materiālu, kurus sekmīgi var pielietot ceļu būvniecībā. Šādi netradicionālie materiāli ir plastmasa, gumija, stikls, tēraudkausēšanas izdedži, kā arī innovatīva tehnoloģija ir saules paneļu un tumsā spīdošu horizontālo apzīmējumu izmantošana. Dāžadās pasaules valstīs šos materiālus sāka pētīt un pielietot ceļu būvniecībā vēl 20. gs, bet Latvijā tikai daži no šiem materiāliem tiek pieminēti “Ceļu specifikācijas 2015”. Bakalaura darba galvenais mērķis ir noskaidrot visa veida jaunāko informāciju par netradicionālo materiālu pielietošanu ceļu būvniecībā pasaulē, salīdzināt to priekšrocības un trūkumus attiecībā pret standarta materiālu pielietošanu, kā arī noteikt ekonomiski tehniskās perspektīvas Latvijas apstākļiem. Apkopojot literatūras avotus, viens no galveniem netradicionālo materiālu pielietošanas virzieniem ir bituminēto segumu virskārtas būvniecība. Toties šo materiālu pielietošana ir finansiāli dārgāks pasākums un ne visas valstis var atļauties investēt papildus līdzekļus šo materiālu pielietošanai ceļu būvniecībā. Tāpēc savā pētījumā veicu teorētiskus asfaltbetonu maisījumu izmaksu aprēķinus ar un bez netradicionālo materiālu piejaukumu. Rezultāti pierādīja to, ka netradicionāo materiālu pievienošana sadārdzina asfaltbetona maisījumu izmaksas, bet vismazākais sadārdzinājums vērojams ar tēraudkausēšanas sārņu pievienošanu. Kā priekšlikumu es iesaku veikt padziļinātus pētījumus saistībā ar tēraudkausēšanas sārņu peivienošanu asfaltbetona maisījumos. Inženierprojekta daļā tiek piedāvāti divi dažādi ceļa trases izbūves varianti, no kuriem tiek izvēlēts tehniski un ekonomiski atbilstošākais, kam savukārt, tiek izveidots tehniskais projekts, kurā tiek iekļauti ceļa segas konstrukcijas aprēķini, ceļa trases parametru aprēķini, tehniskās specifikācijas, kā arī detalizēti rasējumi un darbu daudzumu saraksts. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) sastāv no 178 lappusēm, 15 rasējumiem, 45 tabulām un 47 attēliem.
Atslēgas vārdi Netradicionālo materiālu izmantošana ceļu būvniecībā Latvijā un pasaulē (Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga – Liepāja rekonstrukcija)
Atslēgas vārdi angļu valodā The use of unconventional materials in the road construction in Latvia and in the world (the reconstruction of main state road A9 Riga-Liepaja)
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2016 00:57:47