Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Labās prakses ieteikumu ievērošanas mērīšana spējās izstrādes projektos
Nosaukums angļu valodā Measuring Fulfilment of Best Practices in Agile Development Projects
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Jānis Grabis
Recenzents Dr. sc. ing. Solvita Bērziša
Anotācija Spējās projektu vadības pieeja pēdējo gadu laikā tiek plaši izmantota, lai novērstu tradicionālo plānošanas un vadības metožu riskus. Spējā izstrādes pieeja sniedz labās prakses scenārijus, kuri ļauj ātri pielāgoties mūsdienu produktu izstrādes vajadzībām. Pamatojoties uz pašreizējiem izaicinājumiem programmatūras izstrādē, spējā izstrāde ir dzīvotspējīga pieeja, kas nodrošina kvalitāti, projekta budžeta kontroli un saskaņo organizācijas biznesa stratēģiju. Maģistra darba mērķis ir definēt mērus, kurus var izmantot, lai novērtētu labās prakses ieteikumu ievērošanu spējās izstrādes projektos. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti uzdevumi: informācijas meklēšana un analīze par spējo izstrādi un labās prakses ieteikumiem; nepieciešamo datu noteikšana labās prakses ieteikumu ievērošanas novērtēšanai; mēru vērtības aprēķināšanas filtru un vaicājumu izveide projektu vadības informācijas sistēmā “JIRA”; labās prakses ieteikumu novērtēšana projektos. Mērķa sasniegšanai lietotās pētījuma metodes ir vispār teorētiska pētīšanas metode, kas palīdz sasniegt mērķi, veicot zinātniskās literatūras analīzi, un salīdzinošā jeb komparatīvā metode, kas tika pielietota, lai salīdzinātu spējās izstrādes projektus. Maģistra darbā detalizēti ir analizēta trīs labās prakses ieteikumu ievērošana divos spējās izstrādes projektos. Analizētie labās prakses ieteikumi ir “Divu nedēļu sprinti”, “Neaizkavēta uzdevumu īstenošana no produkta uzkrājuma”, “Neaizkavēta problēmu labošana”. Ieteikumu izvērtēšanai dati tik iegūti no “JIRA” pieteikumu sistēmas un izmantoti “TestDevLab Ltd” uzņēmuma projekti “NotifyUs” un “Pet–Fi”.
Atslēgas vārdi Spējā izstrāde, Labā prakse
Atslēgas vārdi angļu valodā Agile development, Good practice
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2016 23:32:08