Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Vadības grāmatvedības modeļa izveidošana uzņēmumam “Vangažu Avots”
Nosaukums angļu valodā Development of Managerial Accounting Model for Company “Vangažu Avots”
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs J.W.Bancroft
Recenzents M.Le Clere
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir “Vadības grāmatvedības modeļa izveidošana uzņēmumam “Vangažu Avots””. “Vangažu Avots” ir pašvaldības uzņēmums, kas jau vairākus gadus strādā ar zaudējumiem. Uzņēmums ir bijis vāji pārvaldīts un tad ir vairākas problēmas, tomēr maģistra darbā autori ir pievērsušies vadības grāmatvedības problēmu atrisināšanai. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt vadības grāmatvedības modeli, kas ļautu uzņēmuma vadībai aprēķināt patiesās produkta izmaksas un pieņemt pamatotus lēmumus par tarifiem – vai tie ir atbilstoši, kā arī vai ekonomiski pamatoti nebūtu noteikt atsevišķu tarifu katram reģionam, kur ir nodalīta ūdens ieguves sistēma. Autori ir apskatījuši vairākas teorētiskās alternatīvas, tomēr kā piemērotākā ir atzīta darba-pasūtījuma (job order costing) vadības grāmatvedības teorija, kuri autori ir piemērojuši “Vangažu Avots” vajadzībām. Darbā tika izmantota gan specializētā vadības un finanšu grāmatvedības literatūra sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, gan arī vispārējā vadības grāmatvedības literatūra. Tāpat darbā izmantota arī oficiālā, publiski pieejamā statistika, spēkā esošie normatīvie akti, kā arī valsts iestāžu sagatavotā un internetā publiskotā oficiālā informācija. Analīzei izmantotie uzņēmumu gada pārskati ir iegādāti www.firmas.lv un darba autoriem bija pieejami identiskā formātā kādā tie ir iesniegti Valsts Ieņēmumu dienestā. Tāpat izteikti arī autoru personīgie viedokļi, kas radušies personīgās pieredzes, kā arī pēc intervijām un diskusijām ar nozares asociāciju, citiem nozares uzņēmumiem un valsts iestāžu attiecīgās jomas atbildīgajiem darbiniekiem. Maģistra darbā ir 15 tabulas, 25 attēli, 3 vienādojumi, kā arī 7 pielikumi, darba valoda ir angļu.
Atslēgas vārdi Managerial accounting, public utilities, water services.
Atslēgas vārdi angļu valodā Vadības grāmatvedība, sabiedriskie pakalpojumi, ūdenssaimniecība
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2016 15:15:55