Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Augstas veiktspējas darba vides izveide JYSK Baltic grupas uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Development of High Performance Work Environment for JYSK Baltic Group
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs G.Mathers
Recenzents D.Ērgle
Anotācija Šī maģistra darba tēma ir Augstas veiktspējas darba vides izveide JYSK Baltic grupas uzņēmumos. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus augstas veiktspējas darba vides izveidei JYSK Baltic grupas uzņēmumos. Darbs sastāv no teorijas apskata par augstas veiktspējas darba vides izveides modeļiem un metodēm, kas tiek izmantotas lai izveidotu šādu darba vidi, ietverot dažādas personāla vadības metodes, darbinieku iesaistes metodes, darbinieku motivēšanas un atalgojuma metodes. Analīzes daļā tiek izskatīti dažādi nozares pētījumu rezultāti darbinieku iesaistes, motivēšanas un augstas veiktspējas darba vides izveides jomās. Par pamatu pašreizējai situācijai darbinieku iesaistes jomā JYSK Baltic grupas uzņēmumos tiek ņemts darbinieku iesaistes pētījums, kurš tika organizēts grupas līmenī un kurā piedalijās 425 darbinieki. Pētījuma reultāti tiek analizēti dažādos griezumos skatot rezultātus gan pa amatu grupām, gan vecuma grupām un uzņēmumā nostrādātajiem gadiem, gan ņemot vērā piecus galvenos faktorus, kas nosaka darbinieku iesaisti pēc Aon Hewitt darbinieku iesaistes modeļa – uzticama vadība, augsta darba izpilde, uzņēmuma reputācija, ilgtspējība un vispārējā darbinieku iesaiste. Balstoties uz teorijas apskata reultātiem, industrijas pētījumiem un JYSK Baltic grupas pētījuma rezultātiem, darba beigās tiek izstrādāti ieteikumi kā uzņēmumā izveidot augstas veiktspējas darba vidi un darbības plāns kā šos ieteikumus ieviest dzīvē. Galvenie informācijas avoti, kas izmantoti darbā ir piejamā literatūra attiecīgajā jomā, datubāzes, nozares pētījumi, interneta resursi, kā arī JYSK Baltic uzņēmuma iekšējā informācija. Darbā ir iekļautas 4 tabulas, 20 attēli un 3 pielikumi. Darbs ir rakstīts angļu valodā.
Atslēgas vārdi Augstas veiktspējas darba vide, darbinieku iesaiste, apmierinātība ar darbu, iesaisti veidojošie faktori, ilgtspējīgi darbības rezultāti, augstas veiktspējas darba vide, augstas veiktspējas kultūra, uzticama vadība, darba devēja reputācija, ilgtspējība, darbinieku iesaistes metodes, cilvēkresursu metodes, atalgojuma un iesaistes metodes, augstākā vadība, atklāta komunikācija, darba samaksa, papildus labumi, atzinība, karjeras izaugsme, apmācības un attīstība, vienotība ar zīmolu, vidējā līmeņa v
Atslēgas vārdi angļu valodā High performance work practices, employee engagement, satisfaction, engagement drivers, sustainable business results, high performance work environment, high performance culture, trusted leadership, compelling employer brand, sustainability, employee involvement practices, human resource practices, reward & commitment practices, senior leadership, open communication, pay, benefits, recognition, career opportunities, learning and development, brand alignment, line managers, colleagues, people foc
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2016 09:05:34