Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma darbības turpināšanas pieņēmuma novērtēšana revīzijā"
Nosaukums angļu valodā "Assessment of Going Concern Assumption"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Jānis Mežiels
Recenzents Irina Voronova
Anotācija Pētāmais objekts ir uzņēmuma darbības turpināšanas pieņēmums, bet pētījuma priekšmets ir metodes uzņēmuma darbības turpināšanas pieņēmuma novērtēšanai. Maģistra darba mērķis ir izpētīt, kādas metodes, novērtējot uzņēmuma darbības turpināšanas pieņēmumu, var izmantot auditori, kā arī noteikt metožu objektivitātes pakāpi un to stipras un vājas puses, un apkopojot un izvērtējot auditā praksē pielietotās metodes, izveidot modeli ar kuras palīdzību auditori spēs ātri un pietiekami vienkārši novērtēt uzņēmuma darbības turpināšanas pieņēmumu. Maģistra darba uzdevumi ir: izpētīt uzņēmuma darbības turpināšanas pieņēmuma nozīmi uzņēmuma darbības analīzē; izpētīt pielietotas pētījumu metodes uzņēmuma darbības turpināšanas pieņēmuma novērtēšanai; noskaidrot pielietoto metožu objektivitātes pakāpi; noteikt metožu stipras un vājas puses; izveidot modeli, ar kuras palīdzību auditori spēs ātri un pietiekami vienkārši novērtēt uzņēmuma darbības turpināšanas pieņēmumu. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā, analītiskā daļā, ir apskatīta un izvērtēta revīzijas būtība, revīzijas nozare, ka arī uzņēmuma darbības turpināšanas pieņēmuma būtība un nozīme. Otrās, lietišķā pētījuma daļas ietvaros ir izvērtēti uzņēmuma darbības turpināšanas pieņēmuma testēšanas klasiskās un alternatīvas metodes, ir izstrādāts uzņēmuma darbības turpināšanas novērtēšanas modelis. Trešās, projekta daļas ietvaros, darba autors ir piemērojis gan klasiskās, gan alternatīvās uzņēmuma darbības turpināšanas novērtēšanas metodes, izmantojot testa uzņēmuma datus. Darba apjoms ir 87 lappuses, tajā ir iekļautas 25 tabulas un 9 attēli, kā arī pievienoti 6 pielikumi. Bibliogrāfisko norāžu sarakstā iekļauti 57 izmantotie literatūras avoti. Tā ka pastāv iespēja, uzņēmuma darbības turpināšanas pieņēmumu var apskatīt no diviem aspektiem, proti, tehniskais un finanšu, šajā pētījumā ir plānots apskatīt tikai darbības turpināšanas pieņēmumu no finanšu aspekta. Maģistra darba ietvaros tika veikta auditorfirmu darbības analīze par periodu no 2006. gada līdz 2014. gadam, izmantojot informāciju no Lursoft datubāzēm. Tika apskatīti un maģistra darba ietvaros izmantoti dažādi spēkā esošie saistoši likumi un normatīvie akti, ka arī, plānotie, izmantoto aktu grozījumi. Informācija par testa uzņēmumu, pārsvara, bija iegūta no Lursoft datubāzēm. Arī uzņēmuma gada pārskati par periodu no 2011. gada līdz 2013. gadam (2013. gada pārskats ir pēdējais pieejamais gada pārskats), bija iegūti no Lursoft datubāzēm. Cita informācija par testa uzņēmuma turpmāko darbību un citiem apstākļiem un notikumiem, kas nosedz periodu pēc 2013. gada pārskata izsniegšanas datuma bija iegūta no dažādiem interneta avotiem. Pētījuma uzdevumi tiks īstenoti, pielietojot informācijas vākšanas un sistematizēšanas metodi, statistiskās analīzes metodi, tas ir, relatīvo lielumu aprēķināšanas metodi, vēsturiskās pētīšanas metodi, grafisko metodi un salīdzināšanas metodi. Maģistra darba ietvaros tika izmantota tāda klasiskās analīzes metodē, ka fundamentālā finanšu analīze, kurā iekļauj gan gada pārskatu posteņu vertikālo un horizontālo analīzes, gan finanšu rādītāju analīzi un tādā pasaulē slavenā metode, kā Altmana Z – koeficienta analīze un tās atvasinājumi.
Atslēgas vārdi Revīzija, darbības turpināšanas pieņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā Audit, going concern assumption
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2016 14:52:08