Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Mainīgo informācijas zīmju ieviešanas iespējas Latvijā” („Lielās ielas rekonstrukcija no Skrundas ielas līdz Dzirnavu ielas mezglam Saldū”)
Nosaukums angļu valodā „ Introduction Possibilities of Variable Message Signs in Latvia” („Reconstruction of Liela Street Section from Skrundas Street to Dzirnavu Street Intersection in Saldus”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs R.Zvejnieks
Recenzents B.Jeļisejevs
Anotācija Bakalaura darbā „Mainīgo informācijas zīmju ieviešanas iespējas Latvijā” galvenais mērķis ir iepazīties mainīgo informācijas zīmju tehnoloģiju kā satiksmes organizēšanas līdzekli tādā līmenī, lai saprastu kas ir nepieciešams, lai tādas ieviestu Latvijas autoceļu tīklā un kāpēc lielākajā daļā Eiropas valstu tās izmanto, bet Latvijā neizmanto. Nepieciešams izpētīt pieejamo informāciju un analizēt ārvalstu pieredzi, konsultēties ar inženieriem, kas ir strādājuši šajā sfērā, kā arī izprast priekšrocības un trūkumus Mainīgo Informācijas zīmju izmantošanā. Inženierprojekta “Lielās ielas rekonstrukcija no Skrundas ielas līdz Dzirnavu ielas mezglam Saldū” mērķis ir izstrādāt uzlabotu, Latvijas valsts standartiem un būvnormatīviem atbilstošu, trases plānu, iekļaujoties esošajā trases koridorā, būtiski ir neizmantot esošo garenprofilu, kā arī uzlabot satiksmes drošību ar tās dalībniekiem drošiem un komfortabliem inženiertehniskiem risinājumiem. Rezultātā ir izstrādāts tehniskais projekts pilsētas posma infrastruktūras un satiksmes drošības uzlabošanai, izstrādājot ietves brauktuves labajā un kreisajā pusē un ietves , kas sadalītas ar veloceliņu tikai labajā pusē. Paralēli tam, paredzēta arī autostāvvieta, kas atvirzīta no ceļa brauktuves un labiekārtojuma risinājumi skvēros pie Lielās un Zaļās ielas krustojuma un teritorijā pie Celtnieku ielas dīķa. Bakalaura darbs ir rakstīts latviešu valodā un sastāv no: teksta daļas – 125 lappuses; 10 tabulām; 57 – attēliem; 16 – rasējumu lapām. Darbā izmantoti 47 literatūras avoti
Atslēgas vārdi Mainigas Informacijas Zimes Liela Iela Saldus
Atslēgas vārdi angļu valodā Variable Message Signs Liela Street Saldus
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2016 13:07:10