Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums Riepu saķeres izpēte uz ceļa horizontālajiem apzīmējumiem
Nosaukums angļu valodā Research of Tyre Adhesion on Road Horizontal Markings
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Ēriks Vonda
Recenzents Dr.Sc.Ing. docents Aivis Grīslis
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir „Riepu saķeres izpēte uz ceļa horizontālajiem apzīmējumiem”. Darba mērķis ir noteikt riepas un ceļa horizontālo apzīmējumu saķeres spēka izmaiņu pie dažādiem mainīgajiem parametriem, lai aprēķinātu saķeres koeficientu. Darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek analizēti analogie pētījumi saistībā ar saķeres mērīšanu uz horizontālajiem apzīmējumiem un saķeres ietekmi uz satiksmes drošību. Otrajā nodaļā aprakstīta pētījuma metodoloģija - darba izstrādei izvēlēta eksperimentālā metode. Pētījumā izmantota saķeres mērīšanas iekārta, ar kuru veikta saķeres noteikšana uz dažādiem ceļa horizontālo apzīmējumu materiāliem. Mērījumi veikti, izmainot riepas spiedienu, svaru uz riepu un mainot riteņa pagriešanas leņķi. Trešajā nodaļā veikta neapstrādāto datu raksturojums un iegūto datu apstrāde. Pētījuma gaitā gūti būtiski secinājumi saistībā ar ceļa horizontālo apzīmējumu saķeres mērīšanu un faktoriem, kas saķeri izmaina, ir aprakstīti darba ceturtajā nodaļā. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā. Aprakstošās daļas apjoms ir 70 lpp. Tajā ietilpst 44 attēli un 10 tabulas, 20 izmantotās literatūras un avotu vienības. Atslēgas vārdi: ceļa horizontālie apzīmējumi, saķere, saķeres koeficients, saķeres mērīšanas iekārta, slīdes berze.
Atslēgas vārdi Ceļa horizontālie apzīmējumi, saķere, saķeres koeficients, saķeres mērīšanas iekārta, slīdes berze.
Atslēgas vārdi angļu valodā Road markings, adhesion, coefficient of adhesion, skid resistance tester, the sliding friction.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2016 04:47:00