Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mārketinga komunikācijas plānošana farmācijas uzņēmumos"
Nosaukums angļu valodā "Marketing Communications Planning at Pharmaceutical Companies"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Deniss Ščeulovs, docents, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma: “Mārketinga komunikācijas plānošana farmācijas uzņēmumā”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt aptieku tīklu komunikāciju interneta vidē un izstrādāt mārketinga komunikācijas plānu interneta vidē, ievērojot farmācijas nozares ierobežojumus no likumdošanas puses. Darbs sastāv no trijām daļām: analītiskā, lietišķā pētījuma un projekta daļas. Šī darba pirmajā jeb analītiskajā daļā tiek apskatīts farmācijas tirgus kopumā, tā raksturojums, kā arī šī brīža tirgus situācija Latvijā. Atsevišķi tiks apskatīts farmācijas marketings un tā īpatnības. Tā kā farmācijas nozare ir viena no stingri regulējamām nozarēm, tad analītiskajā daļā tiks apskatīta arī LR likumdošana saistībā ar farmāciju. Pēdējā šīs nodaļas apakšnodaļā tiks raksturota interneta auditorija, jo interneta vide ir daļa no šī diplomdarba priekšmeta. Darba otrajā daļā tiek apskatīti teorētiskie un praktiskie mārketinga komunikācijas instrumentu aspekti, atsevišķi tiks izskatīti farmācijas nozarē biežāk pielietojamie mārketinga komunikācijas instrumenti un mārketinga komunikācijas plānošana farmācijas nozarē. Šajā nodaļā tiek veikti divi pētījumi, kuros tiek pētīti Latvijas aptieku tīklu sociālo tīklu konti un Mēness aptiekas sociālo tīklu sekotāju viedoklis par Mēness aptiekas komunikāciju. Trešajā projekta daļā tiek raksturots aptieku tīkls “Mēness aptieka”, tā ārējā komunikācija, izmantojamie mārketinga instrumenti un kanāli. Kā arī projekta daļā tiek izstrādāts komunikācijas plāns interneta videi aptieku tīklam “Mēness aptieka”, balstoties uz teorijā aprakstītiem plāna realizēšanas punktiem. Maģistra darba nobeigumā tiek veidoti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi aptieku tīkla „Mēness aptieka” komunikācijai interneta vidē.
Atslēgas vārdi mārketinga komunikācija, sociālie tīkli, farmācijas uzņemumi, aptieku tīkli, farmācija, mārketinga komunikācijas plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing communication, social media, pharmaceutical companies, pharmacy networks, marketing communications planning
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2016 15:42:47