Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Plānkārtas ceļa segas dilumkārtas (AC-TL) īpašību izpēte un pielietojums” („Reģionālā ceļa Daugavpils-Silene P68 posma rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „ Research on Thin Layer Pavement Wearing Course (AC-TL) Properties and Use” („Reconstruction of Regional Road Daugavpils-Silene P68”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs V.Haritonovs
Recenzents J.Tihonovs
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma ir Plānkārtas ceļa segas dilumkārtu slāņu (AC-TL) īpašību un pielietojuma izpēte. Gadu no gada Latvijas ceļu tīkls turpina pasliktināties nepietiekama finansējuma dēļ. Tādēļ tiek meklēti arvien jauni veidi, kā pēc iespējas lētāk un efektīvāk varētu uzlabot esošo ceļu tīklu. Kā viena no alternatīvām ir atjaunot ceļa dilumkārtu ar plānkārtas asfaltbetonu (AC-TL). Pasaules pieredze rāda, ka plānkārtas ceļa dilumkārta ir ilgtspējīga un ekonomiski izdevīga. Apskatot izmantošanas apjomus pasaulē, ir skaidrs, ka tie ir lieli un turpina pieaugt. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt plānkārtas ceļa segas dilumkārtu slāņu īpašības un pielietojumu. Šāds mērķis tika izvirzīts, lai saprastu šādu kārtu izmantošanas iespējas Latvijā. Bakalaura darba uzdevumi bija ievākt informāciju un apkopot literatūru par plānkārtas asfaltbetona dilumkārtas izmantošanu pasaulē, apskatīt priekšrocības un trūkumus, kā arī iegūt nepieciešamās izejvielas asfaltbetona maisījuma izgatavošanai, šos izejmateriālus testēt atbilstoši standartiem un salīdzināt iegūtos rezultātus ar citu valstu specifikāciju prasībām. Uzdevums bija arī izstrādāt asfaltbetona maisījuma formulas atbilstoši Dānijas un Polijas specifikācijām. Darba autors piedalās VAS „Latvijas Valsts ceļi” organizētā pētījumā, kurš ietver plānkārtas ceļa segas dilumkārtas specifikāciju prasību izstrādi Latvijas apstākļiem, kas tiks atspoguļots autora maģistra darbā. Salīdzinot iegūtos izejmateriālu testēšanas rezultātus ar citu valstu specifikācijām, tika secināts, ka tie izpilda izvirzītās prasības un ir lietojami plānkārtas ceļa segas dilumkārtas veidošanai. Inženierprojekta ietvaros tika izstrādāts tehniskais projekts ''Valsts reģionālā autoceļa P68 Daugavpils-Skrudaliena-Baltkrievijas robeža (Silene) rekonstrukcija posmā 33+20 līdz 78+40''. Tehniskajā projektā tika īstenota garenprofila līknes koriģēšana, ceļu mezglu pārbūve, redzamības uzlabošana, jauna ceļa segas izbūve, drošības barjeru uzstādīšana un autobusu pieturvietu pārbūve. Inženierprojekta apjoms ir 82 lpp., 11 attēli, 20 tabulas, 20 rasējumi. Inženierprojekta izstrādei izmantoti 10 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Plānkārtas asfaltbetons, AC-TL,bitumens, asfaltbetons, dilumkārta, P68
Atslēgas vārdi angļu valodā Thin asphalt layer, AC-TL, bitumen, aspalt concrete, wearing course, P68
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2016 14:51:35