Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums Vieglo automobiļu valsts obligāto tehnisko apskašu datu analīze
Nosaukums angļu valodā Periodic Car Technical Test Data Analysis
Autors Artūrs Jomerts
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Gundars Zalcmanis
Recenzents M.Sc.Ing., MBA docents prakt. Juris Kreicbergs
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir “Vieglo automobiļu valsts obligāto tehnisko apskašu datu analīze”. Darba mērķis ir izanalizēt vieglo automobiļu valsts tehnisko apskašu datus par laika periodu no 2008. gada līdz 2015. gadam ar mērķi izvērtēt tehniskā stāvokļa izmaiņas intensitāti un prognozēt tehniski pamatotu intervālu starp periodiskajām valsts tehniskajām apskatēm. Uzsākot darbu tika izvirzīta hipotēze, ka vieglo automobiļu valsts tehnisko apskašu pašreiz noteiktais periodiskums varētu būt tehniski nepamatots. Maģistra darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā aprakstīti iepriekš veiktajos pētījumos iegūtie galvenie rezultāti, datu ieguves un apstrādes metodes. Otrajā nodaļā aprakstīta maģistra darba ietvaros veiktā pētījuma metodoloģija, tajā veikts ieskats par galvenajiem pētījuma virzieniem un to sasniegšanas mehānismiem. Trešajā nodaļā aprakstīti pētījumā izmantotie dati, to sākotnējā atlase, sistematizācija un analīze, lai varētu iegūt nepieciešamos rezultātus. Ceturtajā nodaļā ir apkopoti galvenie pētījumā iegūtie rezultāti par procentuālo neatbilstošo vieglo automobiļu skaitu atkarībā no automobiļa vecuma un vidējā gada nobraukuma, par būtiskāko defektu rašanās periodiem un to atkārtošanās biežumu. Šajā nodaļā veikta arī daļēji pamatota tehnisko apskašu intervālu izstrāde. Iegūtie rezultāti liecina, ka, lai pilnībā pamatotu intervālu starp valsts tehniskajām apskatēm, nepieciešams paplašināt pētījuma datus ar detaļu ilgmūžības datiem un, lai pārbaudītu automobiļa tehniskā stāvokļa ietekmi uz ceļu satiksmes drošību, nepieciešami dati par ceļu satiksmes negadījumiem. Pētījuma izstrādes procesā izmantoti iepriekš veiktie pētījumi, kas iegūti no zinātnisko rakstu datu bāzes, kā arī informatīvie ziņojumi, lai noskaidrotu tēmas izstrādes pakāpi. Datu analīzē izmantoti transportlīdzekļu reģistrācijas un valsts tehnisko apskašu statistikas dati, kas iegūti no Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzes. Datu analīzei kopumā izmantoti 799 895 dati par vieglajiem automobiļiem un 5 517 868 dati par vieglo automobiļu tehniskajām apskatēm. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā. Darbs sastāv no 4 nodaļām, 72 lapaspusēm, tai skaitā 18 attēliem,13 tabulām un pielikuma.
Atslēgas vārdi tehniskā apskate, vieglie automobiļi, tehniskais stāvoklis.
Atslēgas vārdi angļu valodā technical inspection, passenger vehicles, technical condition
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2016 14:02:09