Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Saliekamo dzelzsbetona konstrukciju izmantošana tiltu būvniecībā” („Ceļa pārvada pār dzelzceļu rekonstrukcija autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža km 63,70”)
Nosaukums angļu valodā „Use of Prefabricated Reinforced Concrete Elements and Systems in Bridge Structures” („Reconstructions of Road Overpass over Railway A2 Rīga-Sigulda-Estonia Border 63.70km”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Paeglītis
Recenzents V.Straupe
Anotācija Darbu veido divas daļas: bakalaura darbs - „Saliekamo dzelzsbetona konstrukciju izmantošana tiltu būvniecībā” un inženierprojekts - “Ceļa pārvada pār dzelzceļu rekonstrukcija autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža km 63,7”. Bakalaura darba teorijas 1.daļā ir apkopota informācija par saliekamo dzelzsbetona tiltu attīstību. 2.daļā tika izpētītas saliekamo dzelzsbetona tiltu sistēmas un to izbūves risinājumi. 3.daļā ir aprakstītas saliekamo dzelzsbetona tiltu konstrukciju ražošanas metodes un kvalitātes pārbaudes pēc Latvijas Valsts standartiem. Savukārt 4. daļā pētīti saliekamo dzelzsbetona tiltu konstrukciju ieguvumi, tās pielietojot inženierprojekta daļā.. Bakalaura darbs sastāv no 44 lpp., 20 attēliem, 10 tabulām un 9 izmantotās literatūras avotiem. Inženierprojekta daļā tika izstrādāts ceļa pārvada pār dzelzceļu A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža km 63,7 rekonstrukcijas būvprojekts. Projekta risinājumi paredz esošā demontāžu un jauna pārvada būvniecību. Projektā tika izstrādāta laiduma, balstu un pamatu konstrukcija, saspriegtais un parastais stiegrojums, segas un ūdens atvades risinājumi, aprīkojums un satiksmes organizācija. Inženierprojekts sastāv no 107 lpp., 14 rasējumiem, 23 attēliem (no tiem 5 fotogrāfijas), 3 tabulām.
Atslēgas vārdi saliekamie iepriekš izgatavotie dzelzsbetona tilta elementi konstrukcijas pārvads pār dzelzceļu ekonomisko nemonetāro ieguvumu analīze izgatavošana kvalitātes kontrole
Atslēgas vārdi angļu valodā precast prefabricated bridge construction reinforced concrete elements benefit-cost analysis producing precast elements railroad overpass
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2016 12:37:45