Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Telemārketinga darbinieku efektivitātes vadīšana"
Nosaukums angļu valodā "Telemarketing Personnel Efficiency Management"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Jānis Mežiels, docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Pakalpojumu sniegšanas uzņēmumos darbinieku efektivitātes vadīšana ir būtisks jautājums, kam uzņēmumu vadība pievērš arvien lielāku uzmanību, jo tikai motivēti un uz darba rezultātiem orientēti darbinieki spēj vislabāk izprast uzņēmuma klientu vēlmes un vajadzības, līdz ar to nodrošinot lielāku klientu apmierinātību, kas uzņēmumam arī garantē lielāku peļņu un konkurētspējīgu ilgtermiņa darbību. Pētījuma objekts ir uzņēmuma SIA „Studio Moderna” telemārketinga nodaļa. Pētījuma priekšmets ir telemārketinga darbinieku efektivitātes vadīšana.Maģistra darba mērķis ir iepazīt un izpētīt uzņēmuma SIA „Studio Moderna” darbības principus, uzņēmuma darba ikdienu un specifiku, priekšplānā izvirzot tieši telemārketinga nodaļu, ar nolūku novērtēt esošo telemārketinga darbinieku efektivitātes vadīšanas procesu, kā arī izstrādāt priekšlikumus darbinieku efektivitātes paaugstināšanas sistēmas pilnveidei. Maģistra darba hipotēze: telemārketinga darbinieku efektivitātes vadīšana nodrošina uzņēmumam iespēju piedāvāt savus pakalpojumus konkurētspējīgā līmenī, efektīvi izmantojot visus pieejamos pārdošanas darba resursus. Maģistra darbā tika uzstādīti sekojoši darba uzdevumi: 1) raksturot telemārketinga nozari un tās attīstības iespējas Latvijā;2) sniegt darbinieku efektivitātes nodrošināšanas sistēmu raksturojumu;3) raksturot darbinieku efektivitātes būtību un tās nozīmi uzņēmuma darbībā;4)iepazīt un raksturot uzņēmuma telemārketinga nodaļu kopumā;5) veikt SVID analīzi;6) veikt uzņēmuma telemārketinga darbinieku anketēšanu;7)noteikt būtiskākos motivējošos faktorus;8) izstrādāt efektivitātes paaugstināšanas programmu un raksturot ieguvumus; 9) sniegt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus. Maģistra darbs sastāv no trim daļām, ievada, secinājumiem, priekšlikumiem un pielikuma. Analītiskajā daļā tiek veikts telemārketinga nozares raksturojums, apskatītas galvenās telemārketinga attīstības iespējas Latvijā, kā arī raksturotas telemārketinga darbinieku efektivitātes nodrošināšanas sistēmas, Lietišķā pētījuma daļā tiek apskatīta darbinieku efektivitāte un tās nozīme uzņēmuma darbībā, tiek raksturoti darbinieku efektivitātes nodrošināšanas paņēmieni, kā arī tiek raksturoti darbinieku efektivitātes novērtēšanas mērķi un veidi un apskatītas darbinieku novērtēšanas metodes. Projekta daļā tiek apskatīta telemārketinga nodaļas darbība, veikta tās SVID analīze, kā arī tiek analizēti telemārketinga darbinieku anketēšanas rezultāti. Kā arī projekta daļā tiek raksturoti ieguvumi no telemārketinga darbinieku efektivitātes paaugstināšanas programmas ieviešanas. Maģistra darba praktiskā vērtība ir darbinieku efektivitātes paaugstināšanas programmas ieviešanas turpmākā izmantošana telemārketinga nodaļas darbībā ar mērķi paaugstināt telemārketinga darbinieku efektivitāti. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā un tā kopējais apjoms, neskaitot pielikumus, ir 93 lapaspuses. Darbā ir iekļautas 29 tabulas, 17 attēli, 1 pielikums, izmantoti 54 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi darbinieku efektivitāte, efektivitātes vadīšana, telemārketings
Atslēgas vārdi angļu valodā personnel efficiency, efficiency management, telemarketing
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2016 15:20:30