Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums Rindas augstspiediena sūkņa barošanas sistēmas iesmidzināšanas spiediena atkarība no degvielas kinemātiskas viskozitātes
Nosaukums angļu valodā Inline Fuel Injection Pump Injection Pressure Depending on Fuel Kinematic Viscosity
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Jānis Rudzītis
Recenzents M.Sc.Ing. docents prakt. Ēriks Vonda
Anotācija Maģistra darba tēma „Rindas augstspiediena sūkņa barošanas sistēmas izsmidzināšanas spiediena atkarība no degvielas kinemātiskas viskozitātes”. Maģistra darba mērķis ir pārbaudīt hipotēzi, ka pie noteiktas degvielas kinemātiskās viskozitātes izsmidzināšanas spiediens pieaug nevienmērīgi, lēcienveidīgi un augstspiediena vadā pirms sprauslas novērojamas degvielas svārstības. Pētījuma eksperimentiem tika izmantota biodīzeļdegviela, rapšu eļļa un to maisījumi. Daudzveidīgo maisījumu izvēles pamatā bija atšķirība degvielu kinemātiskajā viskozitātē. Biodīzeļdegviela tika iegādāta DUS, bet rapšu eļļa mazumtirdzniecības veikalā. Pētījuma metodes. Darbam bija izvēlētas teorētiskas un eksperimentāli pētnieciskās metodes. Eksperimenta uzdevumi: noteikt iegūto maisījumu kinemātisko viskozitāti un izvēlēties eksperimentam piemērotākos degvielu maisījumus, sagatavot dīzeļmotoru eksperimentam ar degvielu maisījumiem, izstrādāt metodiku eksperimenta veikšanai, veikt eksperimenta mērījumus, analizēt degvielas spiediena izmaiņu raksturu pirms sprauslas un noteikt degvielas patēriņu, darbinot dīzeļmotoru ar dažādiem degvielu maisījumiem. Pētījumā tika apskatīti dažādu valstu zinātnieku iepriekš veiktie pētījumi, informāciju gūstot dažādos literatūras avotos, zinātniskajos rakstos, interneta vidē. Šis pētījums ir turpinājums iepriekš veiktajam pētījumam RTU ATI 2014. gadā. Atslēgas vārdi: biodīzeļdegvielas un rapšu eļļas maisījumi un šo maisījumu kinemātiskās viskozitātes, alternatīvo degvielu pielietojums, iesmidzināšanas sistēmas spiediens, iesmidzināšanas spiediena raksturlīkne. Aprakstošās daļas apjoms – 79 lpp, attēlu skaits – 42, tabulu skaits – 18, izmantoto informācijas avotu skaits – 30. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi biodīzeļdegvielas un rapšu eļļas maisījumi un šo maisījumu kinemātiskās viskozitātes, alternatīvo degvielu pielietojums, iesmidzināšanas sistēmas spiediens, iesmidzināšanas spiediena raksturlīkne
Atslēgas vārdi angļu valodā biodiesel fuel and canola oil mixtures and their kinematic viscosity, alternative fuel usage, fuel injection system pressure, injection pressure curve
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2016 13:10:59