Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojumu uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Increase of Profitability of Service Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. N.Semjonova
Recenzents Dr.oec., doc. G.Ciemleja
Anotācija Oļegs Suhorukovs; Dr.oec, doc. Nadežda Semjonova; “Pakalpojumu uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts”; 75 lapas, kurās ietvertas 20 tabulas, 23 attēliem. Darba analītiskā daļa sastav no 5 nodaļām un 7 apakšnodaļām, Projekta aprēķinu daļa – no 4 nodaļām, tehnologīskā daļa no 4 nodaļām. Diplomprojektā izmantotie materiāli: mācību materiāli, vispārējā un speciālā literatūra, periodiskie izdevumi, publicētie un nepublicētie materiāli, kā arī interneta resursi – kopā 43 literaatūras avoti. Tika veikta uzņēmuma AS „AlidaTūrs” finanšu analīze. Izstrādāti un aprakstīti uzņēmuma AS „AlidaTūrs” rentabilitātes paaugstināšanas scenāriji: 1)Jаunаs аtpūtаs/ izklаidеs cеļojumu pаkеtеs izvеidе ģimеnēm аr bērniеm un pensionāriem. 2)Projеktа orgаnizаtoriskās struktūrаs izvеidе un lomu аprаksts. 3)Mārketinga instrumentu pilnveidošanas paņēmieni sociālajos medios. Kā arī ir veikts praktiskais novērtējums uzņēmuma AS „AlidaTūrs” lapas izveides gadījumā, sociālajos tīklos. Darba nobeigumā autors izdarīja secinājumus un izteica priekšlikumus.
Atslēgas vārdi Pakalpojumu uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project on Increase of Profitability of Service Company
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 31.12.2015 12:32:06