Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "E-komercijas stratēģijas izstrāde tirdzniecības uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Development of E-Commerce Strategy for Trading Company"
Autors Inta Lapiņa
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Ieva Andersone, docente, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir E-komercijas stratēģijas izstrāde tirdzniecības uzņēmumā. Maģistra darbs ir izstrādāts studiju programmas Uzņēmējdarbība un vadīšana ietvaros. Maģistra darbs sastāv no trim pamatdaļām – analītiskās, lietišķās pētījumu un projekta daļas. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek apskatīta tirdzniecības nozare un tās attīstības tendences Latvijā, kā arī aplūkotas būtiskākās tradicionālās tirdzniecības un tirdzniecības e-vidē atšķirības. Analītiskās daļas ietvaros tiek analizēti tirdzniecības uzņēmuma SIA “LIC Gotus” darbības rādītāji, kā arī tiek veikta būtiskāko tiešo konkurentu analīze. Lietišķā pētījumu daļā tiek analizēta e-komercijas stratēģijas izstrāde no teorētiskā aspekta, kā arī analizēti statistikas rādītāji par e-komercijas rīku izmantošanas biežumu un paradumiem Latvijā un pasaulē. Lietišķā pētījuma daļas ietvaros tiek aplūkotas arī e-komercijas platformas atšķirības dažādos tirgus segmentos. Ar fokusa grupas palīdzību tiek analizēti tirdzniecības uzņēmuma un tā konkurentu izmantotie e-komercijas rīki un novērtēta to efektivitāte. Projekta daļā tiek izstrādāta e-komercijas stratēģija, kā arī izstrādāts e-komercijas stratēģijas īstermiņa aktivitāšu ieviešanas plāns. Projekta daļas nobeigumā tiek sniegts e-komercijas stratēģijas ieviešanas ekonomiskais pamatojums. Maģistra darba apjoms ir 90 lapas, 26 attēli, 17 tabulas, 4 formulas un 46 literatūras avoti. Noslēgumā ir 15 secinājumi, kuri radušies Maģistra darba izstrādāšanas gaitā, un sniegti 6 priekšlikumi.
Atslēgas vārdi E-komercija, Mārketings, Tirdzniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā E-commerce, Marketing, Trade
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2015 16:51:50