Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Akcīzes nodokļa efektivitātes izvērtējams kafijai un bezalkoholiskiem dzērieniem”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of the Effectiveness of the Excise Tax on Coffee and Soft Drinks”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc.prof., Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba (maģistra darba projekta daļa) tēma ir „Akcīzes nodokļa efektivitātes izvērtējums kafijai un bezalkoholsikajiem dzērieniem”. Pētījuma objekts: kafija un bezalkoholiskie dzērieni, to patērētāji, valsts budžets. Pētījuma priekšmets: akcīzes nodoklis kafijai un bezalkoholiskajiem dzērieniem. Diplomdarba mērķis ir: novērtēt akcīzes nodokļa kafijai un bezalkoholiskajiem dzērieniem ieviešanas efektivitāti uz budžeta ieņēmumiem. Diplomdarba uzdevumi ir:  izanalizēt statistikas datus par akcīzes nodokļa bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafijai attīstības dinamiku;  apskatīt citu valstu pieredzi;  novērtēt akcīzes nodokļa ietekmi uz valsts budžetu;  novērtēt nodokļa ietekmi uz dažādām mērķa grupām;  izvērtēt nodokļa ietekmi uz tirgu, konkurenci un uzņēmējdarbību Diplomdarba uzbūve: Darbs sastāv no ievada, 3 daļām, 7 nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Darbā primāri tika izmantotas LR Centrālās statistikas pārvaldes, Eurostat, Valsts Ieņēmu dienesta, OECD, AMECO (Economic and Financial Affairs) un Slimību profilakses un kontroles centra datubāzēs un izdevumos publicētā statistiskā informācija, prognozes un novērtējumi. Tāpat tika izmantoti Finanšu Ministrijas, Valsts Kases, Veselības Ministrijas kā arī dažādu zinātnisko pētījumu un analīžu dati kā arī dažadu interneta resursu pieejamā informācija. Pirmajā daļā tiek izskatīta akcīzes nodokļa kafijai un bezalkoholiskajiem dzēriem piemērošana Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs. Otrajā daļā tiek apskatīts akcīzes nodokļa bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafijai izvērtējums tā fiskālā nozīme un sabiedrības aspekti. Trešajā daļā tiek izskatīta akcīzes nodokļa kafijai un bezalkoholiskajiem dzēriem ietekme uz tirgu, dažādām mērķa grupām kā arī izmaiņu ietekme uz valsts budžetu, nobeigumā ir izteikti priekšlikumi un secinājumi.
Atslēgas vārdi akcīzes nodoklis kafijai, bezalkoholiskajiem dzērieniem
Atslēgas vārdi angļu valodā excise tax on coffee and soft drinks
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2015 13:13:03