Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Alkoholisko dzērienu aprites kontroles attīstība Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Development of the Alcoholic Beverage Control Mechanism in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs T.Vanaga
Recenzents G.Kauliņa, KPMG Baltics SIA, vecākā nodokļu menedžere, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Alkoholisko dzērienu aprites kontroles attīstība Latvijā”. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt alkoholisko dzērienu preču apriti un kontroli Latvijas muitā. Maģistra darbā ir arī noteiktas problēmas, kas saistītas ar nereģistrēta alkohola tirgu Latvijā un izvirzīti priekšlikumi šīs situācijas uzlabošanai. Šī mērķa sasniegšanai tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) apskatīt ar akcīzes nodokli apliekamos alkoholiskus dzērienus Latvijā; 2) izanalizēt akcīzes nodokļa alkoholiskajiem dzērieniem likmju izmaiņas no 2004.gada līdz 2015.gadam; 3) izpētīt akcīzes nodokļa aprēķināšanas metodiku alkoholiskajiem dzērieniem un alum un noskaidrot atbrīvojumus no akcīzes nodokļa; 4) iepazīties ar normatīvajiem dokumentiem, kas nosaka un reglamentē muitas darbu un alkoholisko dzērienu aprites kārtību; 5) raksturot akcīzes preču apritē iesaistīto personu loku; 6) analizēt alkohola apriti un akcīzes nodokļa ieņēmumus par alkoholiskajiem dzērieniem Latvijā; 7) izpētīt nelegālo alkohola apriti Latvijā (iemeslus un sekas). Darbs sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā daļā ir apkopota un analizēta informācija par alkoholiskajiem dzērieniem un to aplikšanu ar akcīzes nodokli, kam piemēro un kādā apmērā, kā aprēķina šo nodokli un kāda ir nodokļu maksāšanas kārtība. Tāpat ir izpētīti alkoholisko dzērienu atbrīvojumi un atvieglojumi no akcīzes nodokļa maksāšanas. Otrajā daļā tiek aplūkota un analizēta informācija par alkoholisko dzērienu apriti Latvijā - aplūkoti normatīvie dokumenti, kas nosaka un reglamentē muitas darbību un alkoholisko dzērienu aprites kārtību, alkoholisko dzērienu apritē iesaistīto personu loks, tika veikta alkohola aprites un akcīzes nodokļa ieņēmumu statistikas analīze Latvijā, kā arī aplūkota alkoholisko dzērienu marķēšanas un uzglabāšanas kārtība. Trešajā nodaļā pētīts nereģistrēta alkohola aprites tendences Latvijā, tā cēloņi un sekas, kā arī VID darbības rezultāti saistībā ar noziedzīgo nodarījumu atklāšanu šajā jomā. Darbs ir paredzēts, lai sniegtu vispārēju priekšstatu par alkohola apriti Latvijas Republikā, akcīzes nodokli un ar šo jomu saistītiem pārkāpumiem. Maģistra darba apjoms ir 88 lappuses. Darbā iekļautas 18 tabulas, 3 formulas un 17 attēli, 72 informācijas avoti tika izmantoti.
Atslēgas vārdi Alkoholisko dzērienu aprite; alkoholiskie dzērieni; akcīzes nodokļis
Atslēgas vārdi angļu valodā Alcoholic beverage; alcohol; excise tax
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2015 11:34:36