Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Expansion of Company’s Activities"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr. oec., doc. I. Andersone
Recenzents Mg.oec., pr.doc. U.Kamols
Anotācija Diplomprojekta autors: Ģirts Vilks Diplomprojekta tēma: “Uzņēmuma darbības paplašināšanas projekts” Diplomprojekta mērķis – izvērtēt uzņēmuma AGA SIA darbības paplašināšanas iespējas. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā tiek aprakstīts uzņēmums, analizēts tirgus un konkurence, veikta uzņēmuma stipro, vājo pušu, iespēju un draudu analīze, kā arī veikta uzņēmuma ekonomiskās darbības rādītāju analīze. Otrajā daļā tiek aprakstīta iespējamā uzņēmuma mārketinga stratēģija mājsaimniecības propāna balonu tirgū, noteikts optimālais variants piegādēm uz tirdzniecības vietām un aprakstīts mājsaimniecības propāna pārdošanas tīkla paplašināšanas projekts. Trešajā daļā tiek veikta naudas plūsmas analīze un tiek aprēķināti investīciju efektivitātes rādītāji. Diplomprojekta struktūru veido: ievads, analītiskā daļa, projekta aprēķinu daļa, tehnoloģiskā daļa, secinājumi un priekšlikumi un bibliogrāfiskais saraksts. Diplomprojekts izstrādāts uz 75 lapām, tajā iekļautas 25 tabulas un 23 attēli, pievienoti 6 pielikumi.
Atslēgas vārdi uzņēmējdarbība, ekonomisko rādītāju analīze, SVID, mārketinga stratēģija, naudas plūsma, investīciju efektivitātes rādītāji
Atslēgas vārdi angļu valodā entrepreneurship, analysis of financial indicators, SWOT, marketing strategy, cash flow, investment efficiency
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2015 10:59:04