Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības tehnisko rezervju modelēšana"
Nosaukums angļu valodā "Technical Reserve Modelling of Non-Life Insurance Company"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec. I.Voronova
Recenzents IEVF doktorante D.Stepčenko
Anotācija Maģistra darba “Nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības tehnisko rezervju modelēšana” mērķis ir izpētīt dažādus tehnisko rezervju modelēšanas paņēmienus, tos salīdzināt un izvērtēt, kā arī izstrādāt modeli Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras regresu rezervju aprēķinam. Darba analītiskajā daļā tiek aplūkots apdrošināšanas tirgus Latvijā un tā galvenie rādītāji, kā arī raksturoti dažādi tehnisko rezervju veidi. Raksturojumā tiek aplūkotas gan prēmiju rezerves, gan atlīdzību rezerves; to nozīme apdrošināšanas sabiedrībā un tehnisko rezervju apjoma un aprēķina metožu regulēšana. Kā arī tiek aplūkota Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras regresu būtība un problēmas, kas ar to saistītas. Lietišķi pētnieciskajā daļā tiek aplūkotas dažādas tehnisko rezervju aprēķināšanas metodes. Īpaša uzmanība tiek veltīta Latvijas Aktuāru asociācijas ieteikumiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras regresu rezervju aprēķināšanai, uz kuriem balstoties izveidots jauns šo rezervju aprēķina algoritms. Pētnieciskā daļa veltīta AAS “BALTA” finanšu un tehnisko rezervju rādītāju analīzei. Tiek veikta AAS “BALTA” stipro pušu, vājo pušu, iespēju un draudu analīze. Raksturoti ar izveidoto Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras regresu rezervju modelēšanas algoritmu iegūtie rezultāti un salīdzināti ar AAS “BALTA” pastāvošās aprēķina metodes iegūtajiem rezultātiem. Darbā tiek piedāvāts aizstāt AAS “BALTA” lietoto Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras regresa rezervju modeli aizstāts ar autores izstrādāto aprēķina modeli. Kā arī ar aprēķinu palīdzību pamatots, kādēļ nevajadzētu lietot klasiskās rezervju aprēķina metodes Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras regresa rezervju aprēķinam.
Atslēgas vārdi RBNS, atlikto atlīdzību rezerves pieteiktām prasībām, IBNR, atliktās atlīdzību rezerves notikušiem, bet vēl nepieteiktiem apdrošināšanas gadījumiem, UPR, nenopelnīto prēmiju rezerve, Valsts Sociālā Apdrošināšanas aģentūra, OCTA, atlīdzību rezerves, prēmiju rezerves, apdrošināšana, modelēšana, rezervju pietiekamība, AAS “BALTA”, aktuāranalīze, rezervēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā RBNS, reported but not settled claim reserve, IBNR, incurred but not reported claim reserve, UPR, unearned premium reserve, State Social Insurance Agency, MTPL, claims reserves, premium reserves, insurance, modelling, reserve adequacy, AAS "BALTA ",actuarial science, reserving
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2015 10:35:37