Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmumu ienākuma nodokļa plānošana uzņēmumu grupā”
Nosaukums angļu valodā “Corporate Tax Planning for Groups of Company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents J.Ē.Niedrītis, RTU Biznesa un inovāciju departamenta nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Anotācija Šī tēma ir aktuāla, jo nodokļu slogs ir būtisks faktors, uzņēmumiem izvēloties savu juridisko reģistrācijas vietu. Valstu atšķirīgā nodokļu sistēma attiecas arī uz saistītajiem uzņēmumiem, kas kopā veido starptautisku uzņēmumu grupu, jo ļoti aktuāla problēma mūsdienās ir tieši agresīva nodokļu plānošana. Ar agresīviem nodokļu plānošanas paņēmieniem daži uzņēmumi izmanto nodokļu sistēmu juridiskās nepilnības un valsts noteikumu neatbilstības, lai apietu taisnīga apmēra nodokļus. Turklāt daudzās valstīs nodokļu režīmi ļauj uzņēmumiem mākslīgi novirzīt peļņu uz to jurisdikciju, tādējādi mudinot uz šādu agresīvu nodokļu plānošanu. Šādas darbības iedragā taisnīgu sloga sadalījumu uz nodokļu maksātājiem, taisnīgu konkurenci uzņēmumu starpā un vienlīdzīgus konkurences apstākļus dalībvalstīm, kas iekasē peļņas nodokļus, kuri tām pēc likuma pienākas. Maģistra darba pētījuma mērķis ir rast piemērotākās iespējas Uzņēmumu ienākuma nodokļa plānošanai uzņēmumu grupā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika noteikti sekojoši uzdevumi – analizēt Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas normas Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanai uzņēmumu grupām, raksturot likumdošanas normas, kuras saistītas ar transfertcenu un holdinga režīma prasību nodrošināšanu uzņēmumu grupām, apskatīt Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi uzņēmuma peļņas vai zaudējumu pārnešanas gadījumos, izpētīt Eiropas Savienības un OECD publiskotos ieteikumus un vadlīnijas agresīvu nodokļu plānošanas ierobežošanai, veikt praktisku piemēru sagatavošanu holdinga režīma piemērošanai konkrētai uzņēmumu grupai, kā arī veikt transfertcenu metožu praktisko piemēru attiecināšanu uz uzņēmumu grupas dalībnieku savstarpējiem darījumiem. Maģistra darba pētījuma objekts ir Uzņēmumu ienākuma nodokļa plānošana uzņēmumu grupā. Maģistra darba priekšmets ir Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana Latvijā un Eiropas Savienībā un Uzņēmumu ienākuma nodokļa reglamentējošie normatīvie akti tā piemērošanai. Maģistra darba pētījuma praktiskā vērtība ir nozīmīga tiem uzņēmumiem, kuri plāno vai cenšas plānot uzņēmuma izmaksas un līdz ar to arī nodokļus, kā arī tiem uzņēmumiem, kas ir starptautiskas uzņēmumu grupas dalībnieki, jo darbā tiek apskatītas gan likuma normas, gan vadlīnijas, gan iniciatīvas, pēc kurām uzņēmumam būtu jāvadās un jāveido darījumi ar saistītiem uzņēmumiem, kā arī jāsagatavo visa likumā noteiktā dokumentācija, lai sekmīgi un bez Valsts ieņēmuma dienesta iejaukšanās spētu veikt uzņēmējdarbību. Darbā ir 3 nodaļas. Darba apjoms 80 lappuses, darbā ir 10 tabulas un 15 grafiskie attēli. Bibliogrāfiskajā sarakstā norādīti 39 literatūras avoti, kas izmantoti izstrādājot darbu.
Atslēgas vārdi Uzņēmumu ienākuma nodoklis, nodokļu plānošana, transfertcenas, holdinga režīms
Atslēgas vārdi angļu valodā Corporate income tax, tax planning, transfer pricing, holding regime
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2015 08:50:10