Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Starptautisko kravu pārvadājumu pakalpojumu iepirkumu stratēģijas mazumtirdzniecības uzņēmumos"
Nosaukums angļu valodā "International Freight Service Procurement Strategies for Retail Companies"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Konstantins Didenko
Recenzents Vladimirs Šatrevičs, lektors, Mg.oec.
Anotācija Iepirkumu organizēšana uzņēmumos ir pietiekoši bieži apskatīta tēma dažādos pētījumos, pārsvarā analizējot to no preču krājumu vadības viedokļa. Starptautisko kravu pārvadājumu pakalpojumu iepirkumu organizēšana ir šaurāka joma un tās ietekme uz uzņēmuma pamatdarbības rādītājiem nav tik būtiski pamanāma pirmajā acu uzmetienā, tāpēc arī tā nav tik bieži pētīta. Pētījuma objekts ir stratēģijas starptautisko pārvadājumu pakalpojumu iepirkumos. Pētījuma priekšmets ir mazumtirdzniecības uzņēmumi, kuros pielieto šīs stratēģijas. Maģistra darba mērķis izstrādāt stratēģiju konkrētam uzņēmumam starptautisko kravu pārvadājumu pakalpojumu iepirkumiem. Lai sasniegtu mērķi, ir nepieciešams veikt šādus uzdevumus: • Analizēt tirgus situāciju starptautisko pārvadājumu tirgū; • Izpētīt starptautisko kravu pārvadājumu pakalpojumu iepirkumu stratēģijas, skatoties no mazumtirdzniecības uzņēmuma viedokļa; • Izstrādāt metodi stratēģiju izvērtēšanai; • Savstarpēji salīdzināt stratēģijas; • Izstrādāt stratēģiju. Novitātes elements maģistra darbā ir autora izstrādātās iepirkumu stratēģijas pamatojums, izmantojot kvalitatīvo un kvantitatīvo metožu sintēzi. Autors izmanto Analītiskās Hierarhijas Procesu (AHP) metodi. Maģistra darba analītiskajā daļā ir veikta starptautisko kravu pārvadājumu tirgus analīze par laika periodu no 2012.līdz 2015.gadam ieskaitot. Tiek apskatīta situācija importa plūsmā, atsevišķi analizējot dažādus segmentus- pārvadājumus pa jūru konteineros, pārvadājumus ar autotransportu no Eiropas valstīm un pārvadājumus ar autotransportu Baltijas valstīs. Lietišķajā pētījuma daļā autors izstrādā 4 dažādas iepirkumu stratēģijas, izvēlas metodi stratēģiju analīzei, nosaka stratēģiju analīzes kritērijus un veic stratēģiju izvērtēšanu, izmantojot AHP metodi. Projekta daļā autors izpēta starptautisko pārvadājumu organizēšanas procesu uzņēmumā “Rimi Latvia” un izstrādā pārvadājumu pakalpojumu iepirkumu stratēģiju atsevišķi katram importa pārvadājumu segmentam. Darba noslēgumā autors sniedz uzņēmumam “Rimi Latvia” astoņus priekšlikumus saistībā ar ieteicamajām izmaiņām pārvadājumu iepirkumu stratēģijā. Visus priekšlikumus iespējams ieviest dzīvē jau 2016.gada pirmajā ceturksnī.
Atslēgas vārdi stratēģijas, iepirkumu stratēģijas, starptautiskie kravu pārvadājumi, AHP, analītiskā hierarhijas plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā strategies, procurement strategies, international freight forwarding, AHP, analytical hierarchy process
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2015 00:16:57