Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa pilnveidošana Rīgas pilsētas pašvaldībā
Nosaukums angļu valodā Improvement of expropriation process of real estate in municipality of Riga city
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Armands Auziņš
Recenzents Ivo Gulbis
Anotācija Maģistra darba „Nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa pilnveidošana Rīgas pilsētas pašvaldībā” autore Larisa Kļava, zinātniskais vadītājs asoc. profesors, Dr.oec. Armands Auziņš. Ņemot vērā to, ka arī publiska persona var būt nekustamā īpašuma tirgus dalībnieks un bieži vien privātpersonu vidū nav izpratnes par atsavināšanas procesu, parasti to uztverot tikai kā privātpersonai piederošu nekustamo īpašumu atsavināšanu valsts vai pašvaldības labā, maģistra darba mērķis ir konstatēt nepilnības nekustamo īpašumu atsavināšanas procesā Rīgas pilsētas pašvaldībā un sniegt priekšlikumus to risināšanai Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmā daļa (analītiskā daļa) sniedz ieskatu nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa pirmsākumos, proti, privatizācijā, un abu procesu salīdzināšanā, kā arī izskaidro atsavināšanas jēdziena būtību un attēlo atsavināšanas procesa attīstību Rīgas pilsētas pašvaldībā ar statistikas palīdzību. Otrajā daļā (teorētiskā daļa) apkopota informācija par atsavināšanas procesa posmiem Rīgas pilsētas pašvaldībā, kā rezultātā konstatēto problēmu risinājumi tiek piedāvāti praktiskajā daļā, kā arī tiek pievērsta uzmanība nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai pēc atsavināšanas procesa pabeigšanas, lai tādējādi motivētu privātpersonas gan sakārtot īpašumtiesības, gan attīstīt atsavinātos nekustamo īpašumus. Trešajā daļā (praktiskā daļa) piedāvāti autores risinājumi teorētiskajā daļā konstatētajām problēmām, izstrādāti dažādu normatīvo aktu papildinājumi, labojumi un likuma pantu jaunas redakcijas, kā arī identificēti zemes starpgabalu un apbūvētu zemesgabalu vērtēšanas kritēriji. Nobeigumā tiek izdarīti secinājumi un apkopoti priekšlikumi. Darba apjoms – 85 lapas, kurās ietvertas 6 tabulas, 12 attēli, tai skaitā, autores izstrādātās shēmas, 2 formulas un 2 pielikumi. Darbā izmantoti 36 informācijas avoti, tai skaitā, nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi atsavināšana, privatizācija, zemes starpgabals, apbūvēts zemesgabals, nekustamo īpašumu vērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā expropriation, privatization, land-inter area, real estate valuation
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 22.12.2015 11:23:29