Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ražošanas uzņēmuma personāla motivācijas paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for Increasing Personnel Motivation of a Manufacturing Company"
Autors Pāvels Šerstovs
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents Irina Voronova, profesore, Dr.oec.
Anotācija Darba temats ir „Ražošanas uzņēmuma personāla motivācijas paaugstināšanas projekts”. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt personāla motivācijas paaugstināšanas projektu ražošanas uzņēmumam. Galvenie darba uzdevumi ir analizēt kokapstrādes nozari, veikt SIA „KRONOSPAN Riga” darbības raksturojumu, veikt darbinieku aptauju, novērtēt personāla motivēšanu, izstrādāt un pamatot ar aprēķiniem pasākumu kompleksu darbinieku motivācijas paaugstināšanai. Diplomprojekts sastāv no trim daļām. Pirmā daļa ir analītiskā, tajā ir sniegts kokapstrādes nozares raksturojums, tiek apskatīta uzņēmuma SIA „KRONOSPAN Riga” vēsture un darbības raksturojums, ir novērtēta personāla motivēšana. Aprēķinu daļā tiek izstrādāts un pamatots ar aprēķiniem pasākumu komplekss, lai paaugstinātu darbinieku motivāciju. Tehnoloģiskajā daļā tiek apskatītas Microsoft Word un Microsoft Excel programmu funkcijas un iespējas, ko autors izmantoja datu apstrādei un lēmuma pieņemšanas procesam. Darbā secināts, ka kopumā 85 % darbinieku nav apmierināti ar darbu, kas kavē uzņēmuma attīstību un liecina par ļoti zemu personāla motivāciju. Personāla motivācijas paaugstināšanai ir izstrādāts prēmēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts, kompetences līmeņa paaugstināšanas projekts un darba izpildes novērtēšanas projekts. Darbs sastāv no 72 lpp., 35 attēliem., 28 tabulām, 29 izmantotām literatūras un citiem informācijas avotiem , 2 pielikumiem.
Atslēgas vārdi personāls, motivācija, motivēšanas sistēma, darba izpildes novērtēšana, pilnveidošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā staff motivation, motivation system, performance assessment, improvement.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 22.12.2015 03:35:13