Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes nozares attīstības perspektīvas”
Nosaukums angļu valodā “Development Perspectives of Mechanical Engineering and Metalworking Industry in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., M. Šenfelde
Recenzents Dr.oec., profesore I. Judrupa
Anotācija Maģistra darba „Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes nozares attīstības perspektīvas” autore ir Anete Osvalde, darba zinātniskā vadītāja profesore, Dr.oec. Maija Šenfelde. Maģistra darba mērķis ir, balstoties uz veikto mašīnbūves un metālapstrādes nozares analīzi laika posmā no 2004. līdz 2015. gadam, parādīt tās problēmas un attīstības perspektīvas. Darba pirmajā daļā izanalizētas Latvijas industriālās politikas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam, novērtēta tās profesionalitāte un lietderība, sniegts izvērtējums to ietekmei uz Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes nozares turpmāko attīstību un izaugsmes iespējām. Darba otrajā daļā izanalizēti Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes nozares attīstības rādītāji par laika posmu no 2004. līdz 2015. gadam, kā arī parādīta nozares nozīme Latvijas tautsaimniecībā. Izstrādāta nozares SVID analīze. Balstoties uz Nacionālās industriālas politikas un attīstības rādītāju analīzi, iezīmētas būtiskākās nozares attīstības problēmas. Darba trešajā daļā atspoguļotas veiktās intervijas ar mašīnbūves un metālapstrādes nozares uzņēmējiem kā ekspertiem un iegūtā pieredze no dalības Mašīnbūves un Metālapstrādes Rūpniecības asociācijas valdes sēdē. Apkopotas analīzes gaitā atsegtās problēmas un iegūtās ekspertu atziņas. Pamatojoties uz atklātajām problēmām, parādītas nozares attīstības perspektīvas. Darbu noslēdz no tā izrietošie secinājumi un priekšlikumi. Darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 81 lappuses. Tajā ir iekļauti 23 attēli, 2 tabulas un 1pielikums uz 1lpp. Darbā izmantotas 58 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Ražošana, mašīnbūve, metālapstrāde, industriālā politika
Atslēgas vārdi Ražošana, mašīnbūve, metālapstrāde, industriālā politika
Atslēgas vārdi angļu valodā Manufacturing, mechanical engineering, metalworking, industrial policy
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2015 10:41:46