Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Ārvalstu sankciju ietekme uz Latvijas preču un pakalpojumu eksportu”
Nosaukums angļu valodā “Impact of International Sanctions on Export of Latvian Goods and Services”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., T.Survilo
Recenzents Dr.oec., profesors J. Saulītis
Anotācija Latvija ir neliela valsts, kuras attīstība iespējama palielinot eksporta apjomu. Šī brīža politiskā situācija, kuras rezultātā Krievija ir noteikusi vairāku preču importa aizliegumu, mudinājusi autori analizēt, kā tas ir ietekmējis Latvijas eksporta tirgus, preču grupas un eksporta apjomus, kā arī Latvijas attīstību kopumā. Maģistra darba pirmajā daļā analizēta literatūra par starptautiskās tirdzniecības priekšrocībām, apskatīti galvenie principi eksporta tirgus izvēlei un veidi kā paplašināties jaunos eksporta tirgos. Lai novērtētu embargo ietekmi uz valsts attīstību, pirmajā daļā analizētas situācijas agrākām ekonomiskajām sankcijām, kas ierobežo starptautisko tirdzniecību. Maģistra darba otrajā daļā veikta statistikas datu analīze un tika secināts, ka Krievijas noteiktais embargo negatīvi ietekmējis Latvijas pārtikas produktu eksportu. Vērtības ziņā vislielākie zaudējumi bijuši piena pārstrādes produktu rūpniecībai, kas sastādīja procentuāli lielāko eksporta daļu no pārtikas preču eksporta uz Krieviju. Krievijas embargo ietekmējis arī situāciju vietējā tirgū, radot šo produktu cenu samazinājumu. Maģistra darba trešajā daļā izvirzīti trīs eksporta attīstības virzieni un sniegti priekšlikumi to izvēlē. Trešās daļas nobeigumā analizēti valsts atbalsta pasākumi sankciju seku mazināšanai un sniegti priekšlikumi to īstenošanā. Maģistra darba ceturtajā daļā aplūkota Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras sniegto pakalpojumu dinamika laika periodā no 2011.-2014.gadam. Lai novērtētu kā Krievijas embargo ietekmējis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras eksporta veicināšanas pakalpojumu struktūru, analizēta 2015.gada darba plāna izpildes atskaite. Maģistra darba apjoms ir 102 lappuses. Darbā ir iekļauti 56 attēli un 18 tabulas. Darba izstrādes gaitā izmantoti 34 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi starptautiskā tirdzniecība, eksports, embargo, ekonomiskās sankcijas
Atslēgas vārdi angļu valodā international trade, export, embargo, economic sanctions
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 18.12.2015 10:33:56