Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Ārējās tirdzniecības nozīme nacionālajā ekonomikā
Nosaukums angļu valodā Importance of International Trade in the National Economy
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., J.Saulītis
Recenzents Dr.oec., doc. I.Judrupa
Anotācija Bakalaura darba „Ārējās tirdzniecības nozīme nacionālajā ekonomikā” mērķis bija, pamatojoties uz starptautiskās tirdzniecības datiem, analizēt Latvijas ārējo tirdzniecību, lai izteiktu priekšlikumus ekonomikas politikas pilnveidošanai. Darba izstrādes laikā tika atrisināti sekojoši uzdevumi. Darba pirmajā nodaļā autore veica starptautiskās tirdzniecības pamatkoncepciju analīzi un pētīja tās nozīmi valsts ekonomikā. Otrajā nodaļā, izmantojot ārējās tirdzniecības datus, tika izpētīta Latvijas preču un pakalpojumu eksporta un importa dinamika, struktūra un ģeogrāfija. Bet pēdējā nodaļā tika apkopoti un analizēti Latvijas valdības izstrādātie pasākumi eksporta paplašināšanai. Darba nobeigumā tika izdarīti secinājumi un pamatojoties uz tiem, tika izteikti priekšlikumi. Būtiskākais secinājums ir, ka Latvijai, ka mazai atvērtas ekonomikas valstij, tautsaimniecības strauja izaugsme un sociālās labklājības pieaugums lielā mērā ir atkarīgs no spējas izveidot un realizēt konkurētspējīgas preces un pakalpojumus pasaules tirgū. Darbā tika izmantotas sekojošas metodes: literatūras un dokumentu aprakstošā analīze, datu statistiskā un ekonomiskā analīze, grupēšana, salīdzināšana un grafiskā analīze. Autore darba izstrādes laikā izmantoja Latvijas Bankas un citu Latvijas ekonomistu pētījumus, citu valstu akadēmiskos un valsts iestāžu pētnieku veiktos pētījumus, kā arī dažādas publikācijas. Bakalaura darba apjoms ir 60.lpp. Tajā ietvertas 5 tabulas, 7 attēli, kā arī tika izmantoti 35 bibliogrāfiskie avoti. Atslēgas vārdi: Preču eksporta kopapjoms, importa struktūra, Latvijas ārējā tirdzniecība, eksporta konkurētspēja, diversifikācija.
Atslēgas vārdi Preču eksporta kopapjoms, importa struktūra, Latvijas ārējā tirdzniecība, eksporta konkurētspēja, diversifikācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā total exports of goods, the import structure, the Latvian foreign trade, export competitiveness, diversification.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2015 20:52:11