Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Nebanku sektora kreditēšanas analīze un attīstības perspektīvas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Nonbank Financial Sector Crediting and its Development Perspectives in Latvia”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., I.Dovladbekova
Recenzents Dr.oec., profesore I.Dovladbekova
Anotācija Izstrādātā maģistra darba "Nebanku sektora kreditēšanas analīze un attīstības perspektīvas Latvijā" mērķis ir izanalizēt nebanku kreditēšanas sektora attīstību un nepieciešamību, kas rezultātā ļautu izstrādāt priekšlikumus šī sektora turpmākajai attīstībai Latvijā. Nebanku kreditēšana Latvijā ir salīdzinoši jauna nozare. Šī nozare izveidojās 2007.gadā. Nebanku kreditēšanas nozarei strauji paplašinoties, radās nepieciešamība pēc tās sakārtošanas. Valsts ieviesa dažādus regulējumus, kas ierobežoja, bet tai pašā laikā sakārtoja nebanku kreditēšanas tirgu. Izpētot to, kā nebanku kreditēšanas sektors ir attīstījies, un to, kā valsts veiktie regulējumi līdz šim ir ietekmējuši tā darbību, ir iespējams izdarīt secinājumus par to, vai un kā attīstīsies nebanku kreditēšanas sektors nākotnē. Teorētiskajā daļā tiek raksturota finanšu sistēma un nebanku kreditēšanas vieta tajā, kā arī tiek definēti faktori, kas ietekmē nebanku kreditēšanas sektoru. Analītiskajā daļā tiek analizēta nebanku kreditēšanas sektora un atsevišķi distances jeb "ātro" kredītdevēju attīstība Latvijā. Atsevišķiem "ātro" kredītu uzņēmumiem tiek aprēķināti finanšu rādītāji. Analītiskajā daļā tiek veikts arī distances kredītu salīdzinājums ar banku piedāvātajiem patēriņa kredītiem. Praktiskajā daļā tiek veikta atsevišķu nebanku kreditēšanas sektora un atsevišķi distances jeb "ātro" kredītu rādītāju prognoze. Darbā tiek intervēti 4 eksperti no banku un nebanku kreditēšanas sektoriem un analizēti viedokļi par nebanku kreditēšanas sektora un atsevišķi "ātro" kredītu attīstību nākotnē. Darbā ir 69 lappuses, 33 attēli, 2 tabulas, 10 formulas un 5 pielikumi. Atslēgas vārdi: Nebanku sektora kreditēšana, "ātrie" kredīti.
Atslēgas vārdi Nebanku sektora kreditēšana, "ātrie" kredīti
Atslēgas vārdi angļu valodā Nonbank Financial Sector Crediting, short term loan
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2015 17:46:49