Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Jūrmalas pilsētas attīstības iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Development Opportunities of Jurmala City”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec., N. Semjonova
Recenzents Dr.oec., profesore I.Dovladbekova
Anotācija Darba temats “Jūrmalas pilsētas attīstības iespējas”. Darba autore Jūlija Kušnire. Darba vadītāja RTU docente – Nadežda Semjonova. Darba apjoms 80 lpp., 15 tabulas, 16 attēli un 2 pielikumi. Darba mērķis - novērtēt Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas attīstības iespējas, to bremzējošos faktorus, ka arī piedāvāt iespējamos problēmu risinājumus. Maģistra darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tika Latvijas Republikas likumiskā bāze – normatīvie akti, kas regulē pašvaldību darbību, pilsētu attīstības plāna izstrādi un realizāciju. Otrajā daļā tika analizēts Jūrmalas pilsētas budžeta izpildes dokuments par 2014. un 2015. gadu (9 mēnešos), ka arī izpētīts Jūrmalas pilsētas “Attīstības plāns 2014 – 2020”. Darba trešajā daļā sniegti priekšlikumi iepriekšējo daļu konstatēto problēmu risināšanai. Darbā tika konstatēts, kā Jūrmala ir viena no Latvijas attīstītākajām pilsētām. Tai pietiek ar finanšu resursiem, lai nodrošinātu savu pamatfunkciju izpildi no pašu nopelnītiem līdzekļiem, ka arī ieguldīt finanšu līdzeklļus pilsētas attīstībā. Izpētīts, ka pašvaldība ir pieņēmusi vairākus stratēģiski pareizus lēmumus, kuri palielināja pašvaldības budžeta ieņēmumus no Iedzīvotāju ienākuma nodokļa, Nekustamā īpašuma nodokļa un citiem avotiem. Maģistra darbā tika konstatētas sekojošas problēmas: Jūrmalā ziemas sezonā samazinājās tūristu skaits no ārzemēm, tūristu skaits, kas izmanto Jūrmalas sabiedrisko autotransportu ir ļoti mazs, Jūrmalā trūkst pašvaldības bērnudārzu, Jūrmalā ir neattīstītas un degradētas teritorijas, kuras netiek izmantotas lietderīgi. Darba ietvaros tika piedāvāti šo problēmu risinājumi.
Atslēgas vārdi Юрмала, развитие, самоуправление, бюджет, план развития, показатели.
Atslēgas vārdi angļu valodā Jurmala, development, municipality, budget, development plan, ratios.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2015 15:06:47