Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Rīgas sērijveida dzīvokļu tirgus attīstības tendences”
Nosaukums angļu valodā “Development Trends of Standard-Type Apartment Market in Riga”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Asoc.prof. T. Survilo
Recenzents Vad. pētnieks S. Geipele
Anotācija Bakalaura darba autors: Einārs Siliņš Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Tatjana Survilo Bakalaura darba temats: „Rīgas sērijveida dzīvokļu tirgus attīstības tendences” Bakalaura darba apjoms: 82 lpp., Darbā izmantotas 9 tabulas un 22 attēli. Izmantotie materiāli: Bakalaura darbam izmantoti Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieku darbi, ekonomikas teorija, nekustamā īpašuma ekspertu publikācijas, nekustamā īpašuma tirgus faktorus noteicošie statistiskie dati, Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, pašvaldību saistošie noteikumi. Izmantoti arī nekustamo īpašumu nozarē un ar to saistītās nozarēs darbojošos uzņēmumu ekspertu pētījumi un publikācijas. Galvenie rezultāti: Veidojot bakalaura darbu ir gūts ieskats Rīgas pilsētas un mājokļu attīstības dinamikā. Bakalaura darba rezultātā ir parādītas Rīgas sērijveida dzīvokļu tirgus attīstības tendences. Darbā analizēta piedāvājuma un pieprasījuma, kā arī citu faktoru ietekme uz dzīvokļu īpašuma tirgu. Atspoguļota gan valsts likumdošanas un regulējumu loma, gan banku politikas noteiktā ietekme uz sērijveida dzīvokļu tirgus attīstības tendencēm. Autors, ir atklājis būtiskas problēmas dzīvokļu īres tirgū Rīgā un piedāvā risinājumus. Darba gaitā izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi konstatēto problēmu risinājumam. Izvērtējot Rīgas sērijveida dzīvokļu tirgus attīstību ietekmējošo sociāli ekonomisko faktoru ietekmi, autors piedāvā vairākus tirgus attīstības scenārijus tālākam valsts institūciju darbam, lai pakārtotu šo tirgu sabiedrības attīstības labākā scenārija īstenošanai.
Atslēgas vārdi Sērijveida mājokļi, nekustamais īpašums, Rīga
Atslēgas vārdi angļu valodā Multiple-Unit Housing, Real Estate Market, Riga
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2015 14:59:24