Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Rīgas Brīvostas MKP 0210 darbības izvērtējums”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of Operation at Riga Freeport in Customs Control Points 0210”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents A.Gulbis, Latvijas nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas ģenerālsekretārs, Mg.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba tēma - „Rīgas Brīvostas muitas kontroles punkta 0210 darbības izvērtējums”. Darba autore – Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras studente. Darbs sastāv no ievada, trim nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un bibliogrāfiskā saraksta. Darba mērķis - izvērtēt Rīgas Brīvostas muitas kontroles punkta 0210 darba organizāciju un rezultātus. Lai varētu izvērtēt MKP darbību, nepieciešams novērtēt: 1. MKP ieguldītos resursus; 2. Paveiktā darba apjomu; 3. Darba organizāciju; 4. Darba rezultātus. Darba pirmajā nodaļā tiek aprakstīta muitas dienesta vēsturiskā attīstība, un Rīgas Brīvostas muitas kontroles punkta 0210 darbības funkcijas un uzdevumi. Otrajā nodaļā apkopota informācija par muitas fizisko kontroļu veikšanas procesu, amatpersonām pieejamo tehnisko aprīkojumu, dokumentu kontroles procesu un identificēto pastāvošo risku analīzi. Trešajā nodaļā apkopota informācija par ostu formalitātēm, kuģu ienākšanas un atiešanas apgādes procesu. Darbā izstrādei izmantoti Rīgas Brīvostas MKP 0210 nepublicētie dokumenti, statistiskā informācija, Latvijas Republikas likumi, interneta elektroniskie resursi, mācību līdzekļi un zinātniskā literatūra. Bakalaura darba apjoms 63 lpp, 18 tabulas un 13 attēli.
Atslēgas vārdi Rīgas Brīvostas MKP 0210 darbības izvērtējums
Atslēgas vārdi angļu valodā Riga Freeport in Customs Control
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2015 08:01:57