Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pamatlīdzekļu uzskaites problēmu analīze”
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Assets Accounting Problems”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Gurkovska
Recenzents I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Anotācija Dimpolmdarba tēma ir: „Pamatlīdzekļu uzskaites problēmu analīze”. Diplomdarba mērķis ir uz teorētisko un praktisko materiālu pamata veikt uzņēmuma AS „Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca” pamatlīdzekļu analīzi. Pamatojoties uz apkopoto materiālu aplūkot un parādīt pareizo pamatlīdzekļu uzskaiti grāmatvedībā, kā arī pamatlīdzekļu uzskaites problēmas. Pamatojoties uz diplomdarba mērķa, tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1. Jāiepazīstas ar līkumiem, kas reglamentē pamatlīdzekļu uzskaiti uzņēmumā, kā arī jāiepazīstas ar grāmatvedības standartiem, kuri tiek pielietoti grāmatvedības uzskaitē; 2. Jāanalizē pamatlīdzekļu klasifikāciju; 3. Jāiepazīstas ar pamatlīdzekļu uzskaites dokumentiem un grāmatojumiem; 4. Jāveic pamatlīdzekļu analīzi uzņēmuma AS „Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca”. 5. Jāizstrādā secinājumus un priekšlikumus. Darba struktūra veidotā tā, lai būtu vieglāk un saprotamāk izprast uzņēmuma AS „Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca” ilgtermiņa ieguldījumu un pamatlīdzekļu stāvokli. Pirmajā nodaļā autore apkopo pamatlīdzekļu raksturojuma teorētiskus aspektus, kādu vietu pamatlīdzekļu aizņem uzņēmuma bilancē un ilgtermiņu ieguldījumu sastāvā, kā arī pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķināšanas metožu salīdzinājums. Otrajā nodaļā tiek aprakstīti pamatlīdzekļu uzskaitē pielietojamie Latvijas grāmatvedības un Starptautisko grāmatvedības standartu analīze, ISO grāmatvedības standartu vispārīgais apraksts un Starptautisko publisko sektora grāmatvedības standartu (IPSAS) apraksts. Trešajā nodaļā tiek apskatīta pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana finanšu grāmatvedībai un nodokļu grāmatvedībai, uzņēmuma AS „Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca” bilance, ilgtermiņu ieguldījumu un pamatlīdzekļu īpatsvars bilances aktīvu daļā. Uzņēmuma pamatlīdzekļu novērtēšana ir svarīga pareizai uzņēmuma vadīšanai un pareizo līdzekļu izmantošanai, tādēļ autore nolēma izpētīt uzņēmuma bilances un izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai. Darba gaitā teorētiskajā daļā apskatīts pamatlīdzekļu vispārīgais raksturojums, ilgtermiņa ieguldījumu apraksts, grāmatvedības pamati, pamatlīdzekļu metožu analīze un salīdzinājums, grāmatvedības standartu analīze. Praktiskajā daļā autore veica uzņēmuma bilances analīzi no 2011.gada līdz 2014.gadam, novērtējot uzņēmuma ilgtermiņa ieguldījuma izmaiņas un to finansēšanas izmaiņas analizējamo periodu laikā, un mēģinot noteikt to izmaiņu cēloņus, lai uzņēmums varētu sekmīgi veikt savu darbību un godīgi maksāt nodokļus. Turpinājumā autore veica uzņēmuma pamatlīdzekļu analīzi aprēķinot pamatlīdzekļu nolietojumu, kā arī aprēķināts pamatlīdzekļu un ilgtermiņa ieguldījumu īpatsvars bilances aktīvu daļā. Diplomdarba apjoms ir 71 lappuses, tas sastāv no 3 daļām un 5 pielikumiem. Darbā ir izmantoti 9 tabulas, 18 attēli un 6 formulas.
Atslēgas vārdi Pamatlīdzekļu uzskaite
Atslēgas vārdi angļu valodā Assets accounting
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.12.2015 21:29:29