Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla sistēmas pilnveides projekts"
Nosaukums angļu valodā "Personnel System Development Project"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psih., S.Gailīte
Recenzents Mg.paed. A.Kalniņš
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Letapure Neļķe Z., Personāla sistēmas pilnveides projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja: Gailīte S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 111 lpp. Diplomprojekta apjoms: 76 lapas; darbā iekļautas 19 tabulas, 20 attēli; darbam pievienoti 14 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 36 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, kā arī bankas nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta bankas personāla vadības procesu analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla vadības procesu teorētiskie aspekti. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti bankas personāla vadības procesu pilnveidošanai: personāla atlases pilnveides projekts; personāla apmācību pilnveides projekts un personāla motivēšanas sistēmas pilnveides projekts.
Atslēgas vārdi Personāla sistēmas pilnveides projekt
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel System Development Project
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.12.2015 14:47:26